Pc ikke for ensomme barn

Pc ikke for ensomme barn

Unger bruker pc-en for å kommunisere og lage avtaler, men de ser vennene sine like mye som før.
En stor ny undersøkelse viser at det ikke er noen sammenheng mellom hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker foran pc-en og hvor ofte de er sammen med venner. De som skiller seg ut ved å være mindre ute sammen med venner, er elever på videregående skole som bruker pc-en hver dag. Men det er ingen sammenheng mellom pc-bruk og antall kvelder tilbragt inne sammen med venner, skriver Aftensposten.

Det er mer sosialt å spille tv-spill enn pc-spill. Unntaket er de som spiller hver dag og går på ungdomsskolen - men de er likevel mer sammen med venner enn de som aldri spiller.

37 prosent av elevene på ungdomsskolen og 30 prosent av elevene på videregående chatter ukentlig eller mer.

Chatting har en annen funksjon for de yngste ungdommene på ungdomsskolen enn for de som går på videregående, viser undersøkelsen. Jo mer ungdomsskoleelevene chatter, desto mer fritid tilbringer de sammen med andre.

Ungdomsskolen er en tid hvor de begynner med kjærester, de kommer i puberteten, begynner å smake alkohol og deltar på fester. Gutter som chatter daglig på videregående skole er mindre sammen med venner enn resten av ungdommene. Det samme gjelder elever på videregående som sender mye e-post.