Pc-prisfall på 25 prosent

Pc-prisfall på 25 prosent

Intels målinger på utviklingen av det norske pc-markedet viser gode tall både for selger og kjøper. Verdien øker selv om prisen synker.
-- Den gjennomsnittlige salgsprisen for stasjonære pc-er i de tre første kvartalene 2004 sank med 25 prosent i forhold til samme periode i 2003, sier Arne Loktu, nordisk forretningsutvikler i Intel.

I samme periode sank prisen for bærbare pc-er med bare fem prosent. Når grovt sett en bærbar koster det dobbelte av en stasjonær er det gode nyheter for bransjen.

Sliter

Like fullt sliter nesten alle produsenter av pc-er. IBM tapte 965 millioner dollar, rundt syv milliarder kroner, fra første januar 2001 frem til utgangen av juni 2004. Salget til Levono er derfor forståelig.

Dell tjener fortsatt godt og Fujitsu-Siemens tjener tilfredsstillende, men det skyldes deres faste grep på produksjonen. Hewlett-Packard og Dell kappes om å være størst. Begge er de nummer en og to, avhengig av klassifikasjon.

Det er alminneliggjøringen som har medført så sterk konkurranse at dekningsbidraget har blitt redusert til en brøkdel. Fortsetter utviklingen, vil pc-er måtte selges via nettet med egen opplæring av beslutningsdeltagerne kombinert med teknologi-briefinger.

Bra salg

Før årtusenskiftet skjedde er stor utskifting av pc-parken. Normalt sett skulle den vært skiftet ut i 2003, men med lavere inntjening har det tatt lengre tid. Verdien av salget i 2004 er derfor gledelig.

Nærmere 700.000 pc-er ble levert i Norge i 2004 skal man tro Finansavisen. Det bør tilsi en verdi på rundt seks milliarder kroner.

Verdianslaget er gjort etter en vurdering av volumveksten og prisutviklingen. Intel har sett en tosifret vekst i de tre første kvartalene i 2004 i forhold til 2003 for både stasjonære og bærbare pc-er.

-- Ifølge våre tall økte volumet av stasjonære med elleve prosent mens bærbare vokste over 40 prosent. Det gjelder den samlete økningen, både til forbrukere og bedriftsmarkedet, sier Arne Loktu.