Pc-tap for IBM siden 2001

Pc-tap for IBM siden 2001

Selskapet som lanserte pc-en i 1981 har tapt 956 millioner dollar i dette markedet siden januar 2001.
Dette kom frem i en rapport IBM har sendt til det amerikanske kredittilsynet, Security and Exhange Commission, i forbindelse med salget av pc-delen til kinsesiske Lenovo.

Fusjonen mellom pc-enheten til IBM og Lenovo vil skape verdens tredje største pc-produsent, men IBM har altså tapt store penger på området. Dette til tross for knallhard satsing på outsourcing av produksjonen de siste årene.

IBM har ikke tidligere lagt frem tall for pc-divisjonen alene, men i gårsdagens rapport kom det frem at selskapet tapte henholdsvis 397 millioner dollar i 2001, 171 millioner i 2002, 258 millioner i 2003 og 139 millioner dollar i 2004.

I forrige måned ble pc-enheten til IBM solgt til Lenovo for 1,25 milliarder dollar.