Pc Ware blir Comparex

Pc Ware blir Comparex

Ny merkevarestrategi skal gi ny giv i den internasjonale satsingen, pluss et nytt navn.

Pc-Ware Information Technologies AG endrer identitet og merkevarenavn til Comparex.

I første omgang skifter alle juridiske enheter i Tyskland navn til Comparex f.o.m. 5.mai 2011, og i løpet av 2011 skal samtlige av gruppens internasjonale avdelinger operere under Comparex-navnet.

Pc-Ware Norway forventer å kunne gjennomføre navneendringen i løpet av sommeren 2011.

Pc-Ware tilbyr programvare og lisensadministrasjon, i tillegg til andre konsulent- og it-relaterte tjenester.

I løpet av de neste tre årene har selskapeta ambisjoner om en dobling av totalomsetningen fra dagens 975 millioner euro. Foreløpige resultater for regnskapsåret 2010/2011 viser en omsetningsøkning på 17 prosent til 957 millioner euro, en oppgang som primært skyldes organisk vekst i gruppen.

Driftsresultatet (EBITDA) var på linje med forventningene fra starten av året og ble på 17 milioner euro.