PCen din lages under umenneskelige arbeidsforhold

PCen din lages under umenneskelige arbeidsforhold

Du kan takke kummerlige arbeidsforhold og underbetalte asiatiske arbeidere for de lave pc-prisene. Acer, Fujitsu Siemens, Dell, IBM og HP er utpekt som verstinger.

Under hjemme-pc-debatten i Norge kommer stadig frem at anskaffelse av en pc på langt nær er den samme økonomiske belastning det var for noen år siden. Prisen av pc-er og annet it-utstyr har rast nedover de siste årene.

Det meste av produksjonen er flyttet til Asia der store merker som HP, Dell og IBM lages av underleverandører, såkalte OMD-selskaper (Original Design Manufacturers). I store produksjonssentre lages pc-er til de ulike leverandørene, og samme halvfabrikat-pc kan havne under flere navn i butikkene.

Det som få tenker på når de i dag handler pc til lave prise er at arbeidsforholdene i disse produksjonssentre ofte er langt under en hver standard. Også under standardene som selskapene selv sier de overholder. Det betyr at forbrukeren ikke kan stole på leverandørenes påstand om at pc-en er laget tilsvarende internasjonale avtaler og konvensjoner. I praksis kan ingen gi garanti at pc-en din ikke lages under umennesklige forhold, selv om du ønsker det.

Giftige kjemikalier

En internasjonal undersøkelse gjort av Forbrukerrådet i Nederland, Consumentenbond, viser at mange av de store pc-leverandørene kanskje ikke bør ha god sammvittighet. Resultatene i undersøkelsen vil videreføres til sentrale organer i EU, og dette kan føre til bedre kontroll av myndighetene og til og med merking av pc-er om forholdene utstyret er laget under.

I undersøkelsen er ni produksjonssentre i Kina og på Filippinene besøkt. Blant bedriftene som får produkter fra disse fabrikker navngis Acer, Fujitsu Siemens Computers, Dell, IBM og HP i undersøkelsen.

I sentrene i såkalte EPZ (Export Production Zones) opplevde forskerne svært dårlige arbeidsforhold. Arbeidslovene tilpasses fleksibel. Bildet vi har i Vesten av rene omgivelser og folk med hvite drakter med støvbind foran munnen i et høyteknologisk miljø, har ifølge undersøkelsen ingenting med virkeligheten å gjøre.

Arbeidstakerne utsettes for giftige kjemikalier, en arbeidsuker på 72 timer eller mer, nesten ikke fridager og settes på gaten i perioder det er lite produksjon. Faste jobber er sjelden vare. Fagforeninger blir ofte utestengt.

Lønningene er svært lave. På Filippinene er et beregnet dagsminimum for en familie 7 euro (55 kroner) og det viser seg at selv de best betalte arbeidere ikke får dette i lønn. Hardest går det ut over kvinnene som utgjør flertallet på arbeidsgulvet i produksjonslokalene.

Helt uakseptabelt

- Det er helt uakseptabelt hvis det stemmer at bransjen ikke overholder sine egne standarder. Det er viktig at alle følger spillereglene, sier Fredrik Syvertsen i IKT-Norge.

Syvertsen kjenner ikke til undersøkelsen eller EUs planer om å gripe tak i problematikken. Han mener it-bransjen bør ta fatt i det. Økomerking er allerede tatt i bruk. Noe lignende kan også hjelpe ved pc-er, selv om Syvertsen tror at alt for mange klistrelapper på boksen kan forvirre kjøperen.

Nye problemstillinger

I oktober 2004 ga en rekke it-bedrifter ut en industrikode for etiske og sosiale regler ved produksjon av underleverandører.

Blant dem var IBM, Dell og HP, bedrifter som i den nye undersøkelsen ikke følger reglene.

- Dette er vanskelig å gjøre noe med, sier Leif Iversen i Initiativ for Etisk Handel.

Iversen henviser til lignende problemer med produksjon av for eksempel klær og sko i Asia.

- Selv for store selskaper som har tatt dette veldig alvorlig, som for eksempel Nike, tar det årevis før de får kartlagt problemene. Dette er saker som aldri tar ende, det dukker opp nye problemstillinger hele tiden, sier Iversen.

Lite erfaring med internasjonal handel

Problemstillingen har ikke vært lenge oppe i Norge.

- Andre land som Storbritannia, Belgia, Frankrike og Nederland har en kolonialhistorie. De er vant med internasjonal handel og har vært opp i dette mye lengre. Først i det siste har etisk handel fått oppmerksomhet her i landet, når norske medier har satt det på dagsorden. Det fører til at norske forbrukere også blir mer opptatt av problemet, sier Iversen.

Men selv om vi har fått Max Havelaar-kaffe og merkede klær henger it-sektoren etter.

Er det noe norske forbrukere kan gjøre for å unngå at pc-en i heimen produseres under slike forhold?

- I Norge har vi enda et problem. De fleste pc-leverandører her i landet er bare salgskontorer. I andre større land er det mulig å legge press på selskapene, i Norge vil Hp eller Dell-kontoret være nesten uten påvirkningskraft.

Men det er viktig at forbrukere stiller spørsmål, både i butikkene og direkte til leverandørene. Dette vil gi et signaleffekt som bidrar til at selskapene tar dette mer alvorlig, sier Iversen.