-- Pda-en er ikke død

-- Pda-en er ikke død

Fujitsu Siemens er blant de flinkeste i klassen maskinvare, ifølge toppsjefen Bernd Bischoff.
Bischoff overtok i mai som øverste sjef i Fujitsu Siemens. Det går ikke så aller verst, mener han.

-- Vi har tosifret vekst, mens markedet er flatt eller øker med én prosent. I fjor krympet markedet 12 prosent. De foregående tre årene har vi krympet mindre enn markedet. Nå har vi som mål å vokse fem prosent mer enn markedet. Det er press på marginene. Men det er et bedre problem enn å ha problemer med omsetningen, sier Bischoff.

-- Fujitsu Siemens vokser raskest i markedet for større bedrifter. Særlig Flexframe bidrar til det. Størst vekst opplever vi i Russland, Midtøsten og Afrika. Men vi gjør det bra i Norden også, og særlig i Norge. Mens markedsandelen vår i Europa ligger på 10,4 prosent, er den 16 prosent i Norge.

Grønne pc-er

-- Hva er det som gjør at dere vokser mer enn markedet?

-- Det er at vi har fokus på mobilitet og på bedriftsløsninger (business computing -- red. anm.). Her er veksten større enn i resten av it-bransjen. Flexframe og Easyxchange er produkter som bidrar til at vi gjør det godt i bedriftsmarkedet. At vi bruker dem selv, og kan vise det til kunder, inngir tillit. Og tillit til leverandøren er en viktig faktor i bedriftsmarkedet.

-- Når du leverer relativt standard produkter er det om å gjøre å kunne skille seg ut fordelaktig i forhold til konkurrentene. Der er særlig vår mellomvare til hjelp. Når det gjelder pc er det enda vanskeligere å differensiere, men vi gjør det bra med vårt konsept om 'grønn pc', forteller Bischoff.

I en Fujitsu Siemens pc er det nå kun tre gram bly, og de kommer fra underleverandørers komponenter. Men de er på vei til å få dem blyfrie. Grønn pc går bra i de nordiske landene; folk er nok mer miljøbevisste her.

-- Vi forsøker å skille oss ut på de fleste områder, men noen priskrig vil vi ikke sette i gang sier toppsjefen.

Ikke død

-- Mange har erklært pda-en for død. Men Fujitsu Siemens kommer stadig med nye modeller?

-- Sannheten er verken at den er død eller er blitt noen salgssuksess. De to største hindringene ligger i sikkerhet og kommunikasjonskostnader. Dette er problemer som langt på vei er løst.

-- Jeg tror dette markedet vil ta seg betydelig opp neste år. Men det er først og fremst i nisjeløsninger hvor pda-er vil bli tatt i bruk. Rundt om i de store bedriftene har det vært gjort mye testing, men det er få løsninger som er rullet ut. Vi jobber sammen med systemintegratorer om løsninger, og jeg tror det er i Norden vi først vil se dem, mener Bischoff.

-- Det er vanskelig å spå om pda. Smarte telefoner får nok lettere aksept i markedet, men det er viktig å ha det klart for seg at de har mer begrenset kapasitet. En pda er jo en full datamaskin, og det er ikke den smarte telefonen. Som sagt finner pda-en plass i nisjer, og kombinasjonen med gps-navigasjon selger som varmt hvetebrød.

Mer bærbart

Men mobilitet omfatter også bærbare pc-er, og de vil fortsette å øke, også til hjemmebruk. I Europa er det Acer og Fujitsu Siemens som vokser på bærbart.

-- Er du bekymret for Acers vekst i Europa?

-- Alle konkurrenter som vokser raskere enn oss, bekymrer oss, sier Bischoff med en latter. Men han viser til at Acer bare leverer bærbare pc-er, mens Fujitsu Siemens har en portefølje fra pda til stormaskiner.

-- Vi er bredere og mer fleksible, men har derfor også en dyrere organisasjon.

Bischoff har bak seg 21 år i HP, hvor han var ansvarlig for gjennomføre markedsstrategier og drive forretningsutvikling. Hva med HP som konkurrent?

-- Det er ikke pc-salget som holder HP i gang. Men nå skal de begynne å selge pc-er direkte, og det er fint for oss. Vi ser gjerne at flere konkurrenter også gjør det. Direktesalg fungerer ikke så bra i Europa, hvor det er sunket fra 21 til 10,1 prosent. Hvis det bare var prisen som teller, ville vi ha mistet alt salget til Dell.

-- Men det er ingen som hører på meg i HP; det var derfor jeg sluttet, sier Bischoff og humrer.

Han legger til at amerikanske selskaper ikke skjønner Europa.

Lysere tider

Ifølge Bischoff går det mot lysere tider for bransjen, og ikke minst Fujitsu Siemens. Det er vekst i smb-markedet, forbrukerne handler pc-utstyr igjen -- Fujitsu Siemens' salg til forbrukere økte 92 prosent i fjor -- og de store bedriftene sitter på mye gammelt utstyr som skal skiftes ut.

-- Vi vinner på produkter som er best i klassen. Og mens IBM er en vegg-til-vegg-leverandør, jobber vi med partnere. Vi er et partner- og kanalsentrisk selskap. Jo mer IBM og HP håndterer alt i forhold til kundene, jo bedre forhold får vi til våre partnere, avslutter Bischoff.