Pda som vet hvor du er

Pda som vet hvor du er

Et av de mest spennende og etterspurte produktene for blinde og svaksynte for tiden er en pda for blinde som "vet" hvor den er.
Løsningen er utviklet i Canada, Bo Jo tveter gjør produktet "norsk", og det kan leveres med kart for hele Vest-Europa, Canada og USA.

-- Produktet baserer seg på gps-teknologi. Inn i pda-en setter du en 64 mb brikke som rommer kart for hele østlandsområdet. Pda-en vet hvor den er, og forteller den blinde dette gjennom en mikrofon. Man kan styre med leselist, og legge opp rute når man går hjemmefra. Eventuelt gå en rute og så reversere den for hjemturen, forklarer Tore Simensen.

For ikke så lenge siden hadde Blindeforbundet en utsendt medarbeider i Barcelona. Denne nye dingsen fra Bo Jo tveter kunne vært tatt i bruk, representanten fra Blindeforbundet kunne sittet hjemme og lagt opp ruter, som hun siden kunne følge ved hjelp av pda-en i Barcelona.

-- Dingsen er ikke en erstatning for førerhund eller andre hjelpetiltak, men kan etter vårt syn være med på å bedre mobilitet for blinde og svaksynte. Produktet har blitt veldig populært i løpet av kort tid, forteller Simensen.

Nytt prosjekt

Telenor FoU er i gang med et liknende pilotarbeid. I Bogstadveien settes det opp sendere som ved hjelp av blåtannteknologi skal kunne veilede blinde og svaksynte ved hjelp av deres egen mobil. Tanken er at det skal kommuniseres ut informasjon om kryss og servicetilbud langs veien.

Arbeidet er støttet gjennnom Itfunk, Norges Forskningsråds program for teknologiprosjekter knyttet til hjelpemilder for mennesker med nedsatt funksjonsdyktighet.