- PDF styrker Office

- PDF styrker Office

Muligheten til å lagre i PDF-format gjør Microsoft Office mer akseptabel for offentlig sektor.

Det ble i går klart at Microsoft skal innføre støtte for Adobes PDF-format i neste versjon av den allestedsnærværende kontorprogramvare-pakken Office.

Office er dominerende også i offentlig sektor, men er per i dag basert på lukkede formater som Word og Excel.

I E-Norge-planen som moderniseringsminister Morten A. Meyer presenterte før sommeren, går det fram at stat og kommuner pålegges å bruke åpne standarder.

- Sammen med muligheten til å lagre i html og OpenXML, så gir dette en ny grad av åpenhet. Det tror jeg er positivt for mange kunder, sier Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør i Microsoft.

- Det er et steg i riktig retning, selv om Open Office har hatt dette i de siste to versjonene. Men det vi ønsker oss aller mest er et dokumentformat som kan støttes av alle leverandørene, på samme måte som de støtter samme transportkanal for dataene, sier Christer Gundersen, rådgiver i Kommunenes Sentralforbund.

Mye etterpsurt

Mangelen på støtte for åpne standarder har vært et tungt argument mot å bruke programvare fra Microsoft.

- Det har vært en god grunn til ikke å velge Office, sier Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo.

Han tror PDF-støtte i Office vil bidra til å gjøre det mer akseptabelt å bruke Microsoft Office i offentlig sektor, i og med at det blir lettere å flytte dokumenter mellom ulike programvareplattformer.

- Microsoft er flinke til å lytte til kundene sine. Det er mange i både offentlig og privat sektor som nå etterspør åpne standarder, sier Hannemyr.

Åpen eller ei?

Ikke alle er enige i at Adobes PDF er en åpen standard.

- Det er vel ikke en åpen standard i egentlig forstand, men en slags de facto-standard, sier Gundersen.

Ifølge Hannemyr tilfredsstiller PDF de fleste kravene til definisjonen av en åpen standard, fordi spesifikasjonen er publisert og fritt tilgjengelig. Selv om eieren Adobe selv har kontroll med videreutviklingen av formatet, tillater selskapet at tredjeparter implementerer egne versjoner av PDF, uten å ta betalt for det.

- Det er betryggende å vite at kildekoden er tilgjengelig fra tredjepart, sier Gisle Hannemyr.