Pen vekst for Dropzone

Den nettbaserte forhandleren Dropzone økte omsetningen med 33 prosent i tredje kvartal. Hittil i år har selskapet omsatt for 135,7 millioner kroner.
I tredje kvartal havnet omsetningen til Dropzone på 40,7 millioner kroner. Det er en vekst på nesten 33 prosent. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITD) havnet på 1,2 millioner. I samme periode i fjor ble dette resultatet 0,5 millioner.

Hittil i år har selskapet omsatt for 135,7 millioner kroner - en vekst på 15,6 prosent i forhold til i fjor. Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) ble for perioden 2,8 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 1,1 millioner kroner.

I en pressemelding skriver selskapet at utsiktene for inneværende kvartal er gode. Det forventes fortsatt økning i omsetning og driftsresultat i tiden fremover.