Pen vekst i Komplett

Pen vekst i Komplett

Både direktesalget og forhandlersalget til Komplett økte i tredje kvartal. Fokus på stram kostnadsstyring skal forbedre inntjeningen ytterligere.

Omsetningen til komplett endte på 489,6 millioner kroner i tredje kvartal, en vekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Direktesalget til sluttkunder utgjorde 336,7 millioner kroner, opp 17 prosent - mens forhandlersalget endte på 152,9 millioner, opp ni prosent.

En fjerdedel (24 prosent) av selskapets omsetning stammer fra utlandet.

Åpnet ny nettbutikk

Driftsresultatet endte på 17,6 millioner kroner, sammenlignet med 7,3 millioner i tredje kvartal 2004.

Selskapet planlegger å øke omsetningsveksten gjennom eksisterende lagersteder og derigjennom oppnå lønnsomhet også utenfor Skandinavia.

Som et ledd i dette ble Komplett.be - selskapets nettbutikk for Belgia - åpnet den 18. oktober. De belgiske kundene skal betjenes fra lageret i Nederland.

Tjener ikke penger ute

Utenfor Norges grenser er det Sverige som er det store landet med en samlet omsetning på 78,6 millioner kroner, men det har ikke vært vekst det siste året. Storbritannia ligger på andreplass med en omsetning på 34,3 millioner. Omsetningsveksten år over år er på 5,8 millioner kroner.

I Nederland doblet salget seg i tredje kvartal i forhold til samme periode i 2004, og havnet på 6,6 millioner kroner.

Skandinavia er lønnsomt for Komplett. Driftsresultatet endte på 20,6 millioner kroner, mens operasjonene utenfor Skandinavia genererte et driftsunderskudd på 2,5 millioner kroner. Det er en forbedring på 2,3 millioner i forhold til i fjor.