Pen vekst i WM-Data

Svensk-eide WM-Data økte kvartalsresultatet med 27 prosent

Konsernets omsetning økte i tredje i kvartal 2005 med 27 prosent til 2.210 millioner svenske kroner. For årets første ni måneder ble omsetningen 6.535 millioner svenske kroner. Driftsresultat for konsernet (EBITA) økte til 193 mill. kr., som utgjør en EBITA-margin på 8,7 (4,9) prosent.

Ved oppkjøpstidspunktet annonserte WM-data at restruktureringskostnader ville belastes tredje kvartal. Disse restruktureringskostnadene utgjør 141 millioner svenske kroner, slik at driftsresultat for konsernet for kvartalet ble på 52 mill. kr.. For de første ni månedene ble driftsresultatet 363 mill. kr. inklusive restruktureringskostnader.

WM-data i Norge økte omsetningen for tredje kvartal til fra 55 til 80 mill. svenske kroner. Driftsresultat (EBITA) ble 8 mill. kr. som gir en EBITA-margin på 10 prosent.

Kjøpt vekst

Oppkjøpet av Atos Origin AB ble fullført 7. juli og førte til at antall medarbeidere i Norge ble doblet slik at virksomheten nå har rundt 300 medarbeidere.

- Gjennom oppkjøpet av Atos Origin har vi nå ervervet den ledende leverandøren av virksomhetskritiske løsninger for energisektoren med over 70 prosent markedsandel, sier Tor Malmo, administrerende direktør for WM-data i Norge.

- I tredje kvartal har vi hatt suksess med utrulling av neste generasjons kundeinformasjonssystem og er allerede i full produksjon hos tre av kundene våre, Sogn og Fjordane Energi, Tafjord og Kvinnherad, fremholder lederen for Energivertikalen i WM-data Norge, Knut Korsell.

Integrasjon

Synergieffekten ved oppkjøpet blir ifølge WM-Data trolig bedre enn forventet. WM-data estimerer en årlig kostnadsbesparelse på over 150 MSEK. Integrasjonsarbeidet pågår og kommer til å avsluttes i løpet av første kvartal 2006.

– Det har vært høyt aktivitetsnivå og vi er svært fornøyde når vi vet at kontraktene våre er vunnet i et marked preget av skarp konkurranse. Det gode resultatet skyldes kombinasjonen av økende etterspørsel, et bredere spekter av tjenester, samt effektiviseringsgevinster. Det er mer balanse mellom tilbud og etterspørsel og kundene stiller tøffere krav til leverandørene. Dette medfører at vi må ha kontinuerlig fokus på effektivitet for å sikre vår konkurransekraft i markedet, sier Tor Malmo.

Nye kunder

WM-data skal utvikle ny netthandelsløsning for Vinmonopolet og har tegnet avtale med Domstoladministrasjonen hvor WM-data skal implementere publiseringsløsning for alle landets domstoler. Videre har WM-data inngått flere nye avtaler på løsningen for tidregistrering, WinTid. Av de større kan nevnes Alloc, Strålfors AS, Maihaugen, Trondheim Energiverk og Kommuneansattes Fellesorganisasjon i Oslo.