Penger til forskere

Penger til forskere

Av de 26 forskerne som har fått stipend fra Forskningsrådet, kommer tolv fra Universitet i Oslo.
Ved siden av Thomas Tybell, er NTNU bare representert med Arne Brataas, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, på Forskningsrådets tildelingsoversikt for den nye stipendordningen.

Universitetet i Oslo gjør det best med hele tolv stipendiater. Universitetet i Tromsø spiser også godt av pengekassen fire stipendmottakere. Universitetet i Bergen får bare to stipender, hvorav det ene går til Fedor Fomin, professor i informatikk.

Av de mer it-rettede forskningsprosjektene Forskningsrådet støtter, kan også Joakim Sundnes' arbeid med simulering av hjerteaktivitet, nevnes. Sundnes arbeider ved Simulasenteret på Fornebu.