Pent fra Norman

Pent fra Norman

Norman økte omsetningen og resultatet i årets første kvartal. Nå skal de også utvide satsningen i USA.

Det norske sikkerhetsselskapet viser til en omsetning på 63.5 millioner kroner i årets første kvartal, en økning på 13 prosent sammenlignet med første kvartal 2005. Resultat før skatt ble 9,3 millioner kroner. Resultatet i fjor på denne tiden var på 8,2 millioner.

 

Norman oppnådde EBITDA på 10 millioner kroner i første kvartal, som gir en EBITDA margin på 16 prosent. I første kvartal i fjor var EBITDA 8,9 millioner kroner. Fortjeneste per aksje for første kvartal ble 0,59 kroner, opp fra 0,52 kroner.

Normans omsetningsvekst er primært generert i Europa utenfor Norge, hvor veksten i første kvartal var 21 prosent. Disse markedene representerer nå 73 prosent av total omsetning, mens det norske markedet stod for 22 prosent av omsetningen i første kvartal.

Mer stabilt i Norge

Etter en negativ salgsutvikling i Norge de siste par årene ser situasjonen i det norske markedet ut til å ha stabilisert seg, skriver selskapet i en pressemelding.  Kvartalet endte med en omsetningsvekst på 2 prosent i Norge sammenlignet med første kvartal i fjor. Markedet i Nord-Amerika, som representerer bare 5 prosent av Normans omsetning, opplevde en nedgang i kvartalet.

OEM-avtaler, hvor bedrifter inngår lisensavtaler for å kunne nyttiggjøre seg Normans  SandBox teknologi, er en del av Normans hovedstrategi. For å styrke posisjonen i dette segmentet vil Norman utvide sin virksomhet i USA med å plassere folk i California hvor de fleste programvareselskapene i landet befinner seg.