Peoplesoft-eierne vil ha Oracle

Peoplesoft-eierne vil ha Oracle

Mer enn 60 prosent av aksjeeierne i Peoplesoft har gitt Oracle grønt lys for å overta selskapet.
Dermed har majoriteten av eierne talt. Larry Ellison i Oracle har tidligere sagt at han vil la selskapet være i fred hvis ikke minst 50 prosent av aksjeeierne ville selge. Dommen fra eierne er et slag midt i fjeset på Peoplesoft og dets styre, som har anbefalt at eierne ikke skulle selge til Oracle.

Men Oracle er fremdeles forhindret fra å overta Peoplesoft. I og med at styret sier nei, er Peoplesofts "poison pill" - barrierer satt opp for å forhindre fiendtlige oppkjøp - fremdeles aktiv.

Oracle har bedt retten om å vurdere disse barrierene. De to selskapene vil møtes sammen med dommer Leo Strine onsdag. Dommeren forbereder en avgjørelse i saken, ifølge IDGs nyhetsbyrå.

-- Vi mener det er på tide å få en løsning på denne saken, til fordel for Peoplesofts eiere, kunder og ansatte, skrev Oracle i et brev til styret i Peoplesoft lørdag.

Holder igjen

Men Peoplesoft holder igjen. De ansatte fikk et brev fra ledende Peoplesoft-folk med beskjeden: "Et tilslag om salg av mer enn 50 prosent av selskapets aksjer betyr ikke at Oracle vil kunne kjøpe disse aksjene eller hele selskapet".

Hvis retten avslår Oracles ønske om å fjerne oppkjøpsbarrierene, vil Oracles neste skritt bli en avstemning for å erstatte majoriteten av Peoplesofts styre på generalforsamlingen i 2005.