Den perfekte stormen?

GIGANTMARKED: I 2020 kommer det globale belysningsmarkedet til å ha en verdi på 220 millioner dollar. Det er en kake Cisco ønsker en bit av. (Foto: Philips Communications)

Bygningsautomasjon via lyspærer

Tingenes internett for bygningsautomasjon via lyspærene åpner mange nye muligheter og et svært stort marked, mener Cisco.

Cisco har nylig lansert et IoT-konsept (Internet of Things – Tingenes internett) som selskapet kaller «Digital Ceiling», altså det digitale taket.

Kongstanken er å erstatte alle verdens lyskilder med smarte enheter, som i tillegg til å gi lys, også kan inneholde sensorer av mange slag, og alt skal selvsagt kommunisere over det felles TCP/IP-nettverket i bygningen.

Konvergens

Cisco ser denne utviklingen i sammenheng med tidligere konvergenser. Både bevegelsen fra dedikerte taletelefonisystemer og PABX-er til å bruke IP-nettverket til samme oppgave fra midten av 2000-tallet, overgangen fra dedikerte koaks-baserte løsninger til rene IP-baserte overvåkningskameraer mot slutten av 2000-tallet, dedikerte bygningsovervåkningssystemer til IP-basert nettverk fra 2010, er alle eksempler på viktige konvergenser.

I dag handler det om at mange næringsbygg er i ferd med å skifte ut innendørsbelysningen fra tradisjonelle lyskilder, til LED-baserte og gjerne individuelt kontrollerbare lyskilder. Det er mange grunner til å gå over til LED-lamper nå, kanskje først og fremst at LED-lampene er langt mer energieffektive. Det kan gi helt nye muligheter, mener Cisco.

– Dette er jo en perfekt mulighet til å utnytte og koble sammen to ting som i utgangspunktet har vært helt adskilt: Strøm i taket og styring av det, sammen med informasjonsteknologi. Det skapes endel nye muligheter i denne konvergensen som nå er i ferd med å skje, på samme måte som det da vi så konvergens mellom telefoni og it, og konvergens mellom videokommunikasjon og it, sier Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge, til Computerworld.

Lys «som en tjeneste»

Cisco har tidligere lykkes med å utnytte mulighetene i markeder som er i endring, og nå er det altså overgangen til LED-belysning sin tur. Etter hvert som virksomheter går gjennom prosessen med å skifte til opp- og sammenkoblete LED-lys, kan den nye smartlys-løsningen fungere som samlingspunkt for de andre bygningsnettverkene, som sikkerhet og overvåking, og kontrollen av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegget (HVAC).

Løsningen skal også kunne inneholde et antall sensorer for å kunne overvåke ting som personer i nærheten, temperatur, mengden karbondioksid i lufta, lyssensorer, tilgjengelighet, synlig lys-kommunikasjon (Li-Fi) og Bluetooth Low Energy (BLE).

– Jeg tror vi skal se forbi begrepet «lyspære», dette er en intelligent enhet som blant annet kan gi lys. Belysning er bare én av tjenestene som denne enheten tilbyr til brukeren. Om den har en infrarød sensor innebygd, kan den for eksempel fange opp en defekt kraftforsyning som ligger under pulten din, og avgir for mye varme. Belysningsdelen er bare begynnelsen av det å bygge intelligente tak, sier Gamlem.

IoT-system

Sammenkoblingen av alle disse sensorene med de andre nettverkene i bygningen vil avstedkomme rike data. Trafikk i bygningen, hvem som er hvor, utnyttelse av ressurser og annen informasjon vil bli tilgjengelig. Med digitalt tak søker altså Cisco å transformere tradisjonelle, lav-verdi, «dumme» endepunkter om til et fullblods IoT-system.

Som ambisjonen er med alle IoT-implementasjoner, er merverdien til digitalt tak tenkt å være mer enn bare konvergerende nettverk. Kombinasjonen av dataene generert av systemet og avansert dataanalyse i bakkant, skal gi virksomheten mulighet til å gjøre bedre, mer informerte beslutninger.

For eksempel er luftesystemet, belysningen og andre systemer innstilt til å skru seg på og av til faste tidspunkter hver dag, uten å ta hensyn til om det er mennesker i bygningen eller ei. Med en smart bygning ville alle disse systemene være avskrudd til en sensor oppdager at det er noen i bygningen. Når dette inntreffer, kan deteksjonen utløse sikkerhetskameraer, aksesspunktene til det trådløse nettverket, lys og friskluftanlegg i kun den delen av bygningen mennesket befinner seg. Over tid vil bygningen kunne «lære» seg normale bruksmønstre, og bli mer prediktivt.

Mange komponenter

Cisco planlegger naturligvis å levere en hel rekke av komponentene som inngår i å realisere det digitale taket. Blant disse finner vi:

  • Nettverksinfrastrukturen – Selvsagt vil Cisco levere nettverkssvitsjene som skal gi det Digitale Taket kommunikasjon. Cisco har imidlertid optimalisert produkter for denne anvendelsen: De skal være enkle å installere og bruke med Smart Install, FastBoot, og konstant PoE (Power over Ethernet). Det siste medfører at svitsjene skal levere strøm til endepunktene selv om svitsjen ikke kjører, at svitsjene skal både støtte PoE+ (30 Watt per port), og Ciscos egen UPOE, som støtter opptil 60 Watt per port, noe som er særlig aktuelt i belysningssammenheng. Til sist skal svitsjene ha den nødvendige sikkerheten som er påkrevd for anvendelsen.
  • Protokoller og API for IoT – Dette omfatter CoAP (Constrained Application Protocol) over UDP for sensorer med lite prosesseringskraft og ekstremt lav energibruk, LLDP og åpne API-er for tredjeparts integrasjoner.
  • Åpne informasjonsutveksling – Cisco ønsker å bruke dette for å etablere en felles protokoll for å la tilkoblete «ting» kommunisere over CoAP, for å legge grunnlaget for at flere internettkoblete ting skal kunne utnytte det Digitale Taket tidligere.
  • Økosystem av partnere – Cisco innser at selskapet likevel ikke kan levere absolutt alt som skal til for å realisere Det Digitale Taket. Derfor har selskapet samlet ledende leverandører innenfor andre nødvendige disipliner, slik at løsningen skal bli så total som mulig helt fra start. Ved lanseringen hadde Cisco blant andre med seg Philips og Cree på lyskilder, Johnson Controls på bygningsautomasjon og Relayr for tredjepartsutvikling.
  • Validert arkitektur – i likhet med andre digitaliseringstilbud fra Cisco, skal det Digitale Taket være et ferdig testet og validert arkitektur, slik at virksomheter trygt skal kunne implementere løsningen uten risikoen om å feile på grunn av vanskeligheter i integrasjonene.

Sikkerhet fra nettverket

Det er enkelte som er negative til IoT, og det er særlig sikkerheten og personvernet mange retter innvendinger mot. Vi har allerede sett eksempler på nettilkoblete produkter med dårlig eller manglende sikkerhet, og fabrikanter som ikke virker å ha evnen til å ta inn over seg problemstillingen i det hele tatt. Her kommer de som kan det, til å ta ansvaret, tror Cisco.

OPTIMIST: Nils-Ove Gamlem i Cisco ser bokstavelig talt lyst på framtiden for IoT i næringsbygg.
NYE MULIGHETER: – Det skapes endel nye muligheter i denne konvergensen som nå er i ferd med å skje, sier Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge.

– I dag produseres det mye endeutstyr som ikke har en vesentlig grad av sikkerhet innebygd i seg. Det betyr at nettverket og infrastrukturen i seg selv må ivareta sikkerheten. Jeg vil påstå at vi i Cisco – og for all del, sikkert andre aktører også – har lang erfaring med å løse dette. Med IP-teknologien, erfaringene og produktene vi har tatt fram i alle disse årene, mener jeg dagens utstyr kan ivareta sikkerheten. Jeg tror ikke at vi skal forvente at endeutstyret alene skal ivareta sikkerheten, mener Gamlem.

Han ser likedan på personvernelementene som det digitale taket kan føre med seg, at også her skal it-aktørene ta ansvaret, og bruke dagens teknologier.

Den perfekte stormen?

Gamlem mener at denne utviklingen har enorme muligheter i seg, ikke minst om vi regner på verdien av dette markedet og hva som kreves av aktørene som deltar.

– En rekke bransjer har blitt påvirket og endret seg som en følge av konvergensene vi har sett i digitaliseringens verden. Denne vil skape muligheter for såvel eieren av bygget, brukerne av bygget, byggherren og sist, men ikke minst systemintegratorene, sier han.

– Er det en perfekt storm under oppseiling? Vi ser en teknologikonvergens nå, og et krav fra brukerne om bedre «arbeidsopplevelse», hvordan vi ønsker å ha det der vi er. Vi ser smart belysning og vi ser andre faktorer som behovet og kravet til mer intelligente bygninger, for eksempel i forbindelse med energiutnyttelsen. Samtidig går prisen på sensorer kraftig ned, legger Gamlem til.

– Er dette en større ting enn konvergensen av tale og data?

– Ja, det mener jeg. Det globale belysningsmarkedet har blitt estimert til å være verd i størrelsesorden 220 milliarder dollar i 2020. Det er et totalmarked som er større enn det Cisco i dag opererer i , sier Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.