Peritus og Oseberg samarbeider

Peritus og Oseberg samarbeider

Peritus AS og Oseberg Kompetansesenter AS skal samarbeide om et bredere CRM-tilbud.

Peritus AS og Oseberg Kompetansesenter AS har inngått en strategisk samarbeidsavtale for å kunne tilby sine eksisterende og fremtidige kunder et spesialisert og bedre tilbud når det gjelder leveranser av komplette CRM og ERP-løsninger.

Takler større prosjekter

Dagens prosjekter krever et nært samarbeid mellom leverandørene av CRM- og ERP-systemer for å tilby løsninger som er best mulig tilpasset. Med det nye samarbeidet på plass vil kundene kunne forholde seg til én partner, hvor blant annet kunnskap og ressurser stilles til disposisjon. Likeså vil selskapene ved samarbeidet kunne påta seg store prosjekter som før ville krevd deltakelse fra flere selskaper.

Oseberg Kompetansesenter AS er med sine 40 ansatte en leverandør av komplette forretningsløsninger basert på Microsoft Dynamics NAV. Selskapet tilbyr tjenester innen implementering og support av disse til nye og eksisterende kunder, i tillegg til tjenester innenfor regnskapsføring og økonomisk rådgivning. 

Peritus AS leverer produktene i Microsoft Dynamics suiten, herunder AX (Axapta) og CRM. Peritus AS er en totalleverandør som foretar forundersøkelser, utvikling, leveranse og implementering av produktene. Selskapet har 20 ansatte og har flere bransjespesielle løsninger på AX samt integrasjonsmotorer mellom produkter som naturlig samspiller med CRM og AX.