Permanent sikkerhet på Gjøvik

Permanent sikkerhet på Gjøvik

Regjeringen har bestemt at Senter for informasjonssikring skal etableres på permanent basis i Gjøvik Kunnskapspark fra 1. januar 2006.

Senteret vil få ansvaret for kompetanseutvikling, informasjonsutveksling og rådgivning av forebyggende art.

- Etableringen av Senter for informasjonssikring er et ledd i å bedre sikkerheten og redusere sårbarheten for ikt i samfunnet generelt. Det er nødvendig med et kompetansemiljø som kan drive med forebyggende kunskapsspredning og varsling om trusselbildet mot ikt-systemer i Norge, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer i en pressemelding.

Det nye senteret vil få fire medarbeidere og driftsbudsjettet skal finansieres dels av departementet og dels av næringslivsaktører.

Senterets målgruppe vil primært være små og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor.

Har fungert dårlig

- At moderniseringsminister Morten A. Meyer besluttet å legge Senter for informasjonssikring til Gjøvik, ser vi som et klart signal på at regjeringen ønsker å ligge mer i forkant av sikkerhetsproblematikken., sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Hoff er glad for at det ble Gjøvik som fikk senteret. I en pressemelding sier han at SIS har fungert relativt dårlig de siste årene. Svært få har hørt om eller kjenner til hva senteret driver med, ifølge Hoff.

De siste årene er det Sintef som har hatt senteret, med base i Trondheim. Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet med base i Oslo var med i kampen om å få senteret.