Personalsak kan koste Siemens milliardbeløp

Personalsak kan koste Siemens milliardbeløp

Til sommeren skal Forsvaret fornye sin it-driftsavtale. Dagens partner Siemens Business Service (SBS) sliter med dårlige odds i konkurransen om ny kontrakt.

SBS vil trolig anke dommen der retten ga den tidligere ansatte Per Yngve Monsen medhold i at han ble sagt opp fordi han varslet den internasjonale Siemens-ledelsen om overfakturering av Forsvaret i Norge.

Det skal dreie seg om et beløp på 40-50 millioner kroner. Men SBS hevder at oppsigelsen ikke er relatert til overfaktureringen.

- Vi er uenige både i fakta som er presentert i saken og i de rettslige vurderingene. Vi går gjennom saken med våre rådgivere og advokater denne uken, og det er høyst sannsynlig at vi kommer til å anke, sier kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus til Computerworld.no.

Selv om rettssaken ikke omhander fakturabeløpene direkte, uttaler retten i sin dom at Monsen hadde grunn til å varsle Siemens om det han vurderte som overfakturering. Forsvaret vurderer nå å kreve beløpet tilbakebetalt, uavhengig av utfallet av en eventuell ankesak.

- Vi er meget alvorlig på situasjonen. For Forsvaret er dette uansett en sak vi må gjennomgå, sier pressetalsmann Dag Aamodt til Computerworld.no

- Forlater Siemens

Men for SBS det står langt mer på spill enn de ekstra 40-50 millionene selskapet skal ha fakturert Forsvaret. Sommeren 2006 skal driftsavtalen fornyes.

- Det dreier seg om et milliardbeløp og det planlegges en anbudsrunde i forkant, sier Aamodt.

"Forsvarets videre forhold til Siemens vil avhenge av løsningen i saken" skrev Forsvaret i en pressemelding sist fredag. Aamodt kan ikke å utdype formuleringen.

Men det er på det rene at den nåværende avtalen med SBS er inne i sin siste fase, og sjansen for å få fornyet kontrakten, kan være grundig krympet allerede.

- Jeg tolker dette som at Forsvaret forlater forholdet til Siemens. De har bestemt seg for skilsmisse. Som etat underlagt de offentlige innkjøpsreglene, er det ganske klart at Forsvaret ikke har noe særlig valg. Men de må ikke gjøre noen feil under denne skilsmissen, og må derfor være veldig varsomme, sier Peter Gottschalk, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Sterke bånd

Nils Molin, research manager i analyseselskapet IDC Norden, har vanskelig for å tro at SBS bevisst har begått ulovligheter, men frykter uansett konsekvenser for SBS-selskapene i hele Norden.

- Dette er svært skadelig. Om man viser at man ikke har bra kontroll på ett område, må man bevise at man har kontroll på andre områder. Siemens er sterke i forsvaret i hele Norden. Dette rammer naturligvis søsterselskapene også.

Molin er tvilende til at Siemens har begått bevisste ulovligheter. Men personlige glipper kan koste selskapet dyrt, tror han.

- Jeg tror ikke et selskap som Siemens bevisst har lurt sine kunder. Det strider veldig med deres kultur, så jeg synes dette er veldig merkelig. Om man får et tillitsforhold, vil man jo ikke misbruke dette. Men det er klart enkeltpersoner kan trå over grenser og da er det jo svært alvorlig om kontrollen ikke er god nok.

Gottschalk påpeker at det er sterke bånd og personlige relasjoner mellom folk i Siemens og Forsvaret. Hvis kontrakten videreføres, måtte det være grunnet frykt for at det skulle dette skjeletter ut av skapet, tror han.

- Det er i så fall tvang. Det er sterke personlige bånd, og det kan hende det finnes smøreturer, for eksempel, eller andre slike ting som påvirker forholdet. Dette dreier seg om mennesker, og ikke bare rasjonelle innkjøpsbeslutninger.

- Gammeldags

- Hvordan kan Forsvaret gardere seg mot at noe slikt gjentar seg i et annet kundeforhold?

- Man må sørge for gode gjensidige kontrollmekanismer, bedre relasjonskontrakten og gi innsynsrett hos hverandre, sier Peter Gottschalk.

Selve det byråkratiske innkjøpsregime må ta noe av skylden for at denne saken har oppstått, mener BI-professoren.

- Det offentliges evne til å forstå bedriftsøkonomi er lik null. De driver innkjøp på feil måte. Dette er en gammeldags tankegang om økonomi, at man tar selvkost og så legger på 8 prosent. Da blir det ikke noe insentiv til å gjøre det billig. Prising basert på selvkost inviterer til å blåse opp selvkosten.

- Ikke skadelig

Gottschalk tror ikke Siemens' omdømme blir skadet av rettssaken.

- De lever av renommeet, som er hvordan de som har med Siemens BS å gjøre til daglig oppfatter virksomheten. Det som står i avisene, berører bedriftens rykte, men det er noe annet enn omdømme. Det er faktisk ikke så alvorlig hva som står i media. Se på BAHR-saken, for eksempel. BAHRs kunder er like fornøyde som før.