GDPR-MILLARDER: Ifølge analyseforetaket IDC ventes det at omsetningen for GDPR-relatert sikkerhets- og lagringsprogramvare skal vokse fra en milliard dollar i fjor til 3,5 milliarder dollar i 2019.

GDPR-MILLARDER: Ifølge analyseforetaket IDC ventes det at omsetningen for GDPR-relatert sikkerhets- og lagringsprogramvare skal vokse fra en milliard dollar i fjor til 3,5 milliarder dollar i 2019.

Millardmarked med GDPR

Omsetning av løsninger for å håndtere EUs nye personvernforordning, GDPR, forventes ifølge IDC å komme i opp i 30 milliarder kroner i 2019.

25. mai 2018 får Norge en ny personopplysningslov. Det er en direkte følge av EUs personvernforordning, GDPR, som ble vedtatt i april i fjor. Mange virksomheter vil ha plikt til å etablere et personvernombud og etterleve reglene strengt.

Straffen for å ikke følge forordningen er langt høyere bøter enn tidligere. I verste fall skal lovbrudd kunne straffes med bøter opp til fire prosent av det selskaper og konsern har i årsomsetning.

Sikkerhet og lagring

Dette skaper et stort marked for produkter og tjenester knyttet til håndtering av prosedyrer og regelverk. Mye av dette handler om programvare for sikkerhet og lagring av data, samt løsninger som skal gjøre det lettere for personvernombud og ledelse å sikre at de holder sitt på det tørre både praktisk og juridisk.

Ifølge analyseforetaket IDC ventes det at omsetningen for GDPR-relatert sikkerhets- og lagringsprogramvare skal vokse fra en milliard dollar i fjor til 3,5 milliarder dollar i 2019. Det er nesten 30 milliarder kroner med dagens dollarkurs. De tre neste årene vil det totalt bli omsatt for 74,3 milliarder kroner skal vi tro IDC. 

Dryge bøter og IoT

Markedet gjelder da alle foretak og virksomheter, offentlige og private, som håndterer persondata om EU-borgere.

– GDPR forandre hele spilleplanen for foretak med virksomhet som innbefatter håndtering av persondata om EU-borgere. Vi forventer en stor boost for salg av løsninger for sikkerhet og lagring som kan bidra til at virksomhetene overholder det nye regelverket, sier sikkerhetsanalytiker Duncan Brown i IDC.

Dryge bøter skremmer selvsagt virksomhetene til å investere. I tillegg er det dårlig pr og tapt verdi for merkevaren om man skulle bli tatt. 

Men også mengden med data om kundene øker generelt og med Internet of Things (IoT) vil dette skyte fart. Da trengs det verktøy for å håndtere store datamengder og sikre at de ikke kommer på avveie.

Les om:

Personvern