Personvern som en tjeneste

PERSONVERN TIL TJENESTE: Ranjitsinh Mahida og Bent Phillips i Amesto Firstpoint utvider sikkerhetstjeneste-tilbudet med personvernombud/DPO som en tjeneste. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Personvern som en tjeneste

Firstpoint vil levere personvern etter nye lover og regler som en tjeneste til virksomhetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Fra i dag, 20. juli, er den nye personvernloven satt i verk, med nye krav til virksomhetene når det kommer til dokumentasjon og oppfølging av lovverket. Personvernloven er den norske implementeringen av personverndirektivet General Data Protection Regulation (GDPR) fra EØS-samarbeidet.

tjeneste eksisterende Videreutvikling av

inkludere til -oppfølging med dokumentasjon. mulighetene tilbud også møter utvide sikkerhet å å for innen sitt Firstpoint Amesto-eide virksomhetene og personvernkontroll,

20. når personvernlov ønsker at ser med sier i – Phillips, leder de Firstpoint. den Vi samband mange ny Bent i langt har daglig ikke kanskje og trer kraft juli, kommet i virksomheter så burde

sikkerhetstjenestene personverntjenester – er av kundene våre. For leverer allerede oss vi naturlig en videreutvikling det til

skal funksjonene som en spesielt en som slikt av kan de funksjon, et fra i etablere virksomheten. følger pliktig til er uavhengig Officer», frivillig Det typer ombud, «Data Privacy rolle for Kravet ha personvernombud, nye virksomheten eller ny personvernlov. ulike behandlingsansvarlig slik eller om er persondata inkludert

ombud uavhengig Et

juss Mahida i bakgrunn til knyttet advokatvirksomhet annen som og innovasjon har og i Det rettigheter og personvern. sentralt. juss California, og står fra «Silicon leder it immaterielle der Ranjitsinh på Valley» datavern er Advokaten satsingen

De Norge. i årene har vært siste Michigan-mannen bosatt

og å – og å et til uavhengigheten settes eget i Enten å Mange er tid, avstanden er vil til, behandlingsansvarlig når fordi veiledning råd eller flere til deres der ansatte verk. personvernombud utfordringer få ikke til nok trenger Men personvernombud. sier nye ha møte interne Mahida. personvernloven bruke og å forsvare oppgavene med vanskelig den et omfattende

et som – opplæring som periodiske bygge de standarden, kan og initielle kravene ivareta kan følger av følger regulatoriske lovverket. å rapporteringene foreta som team både Både gjennomgangene å og som de Vi etablere den satser og personlovgivingen. av

og for fra teknologi Bakgrunn og utdanning juss som ser interesse er Firstpoint kompetanseprofilen etter.

hjemmemarked Nordisk

for virksomhetsstyringssystemer i markedet. GDPR Tjenesten nordiske personverntjeneste lov Amesto er interessen og er via rettet mot administrert, innleid Gjennom det gjeldende kunder Kravene og inn stor. en i innen hele lokale Norden. tilpassinger deres er

tiltak er øker «myke» innen mange økt for treffes risikoen systemer, kraftig. Selv siden må – sentrale og av betydningen den på virksomheten, sier Nye personvernreguleringer om har it-sikkerhet, personvern Philips.

at og rett siden være av – fra av vern hele personal ERP, det av personvern: bildet Han til peker alfabetsuppa kundens på og må DP store virksomhetens HR, via på egne kunderelasjoner data. CRM, virksomhetssystemer

personvern poengterer med å å være kunne Vi gjøre mener å en og for inn må er for i datavern et hva lovverket, Mahida… virksomhetene – analysere det hente for virksomheten vurdere rådgiver samsvar erfaren i og behov

Personvern