Personvern som en tjeneste

PERSONVERN TIL TJENESTE: Ranjitsinh Mahida og Bent Phillips i Amesto Firstpoint utvider sikkerhetstjeneste-tilbudet med personvernombud/DPO som en tjeneste. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Personvern som en tjeneste

Firstpoint vil levere personvern etter nye lover og regler som en tjeneste til virksomhetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Fra i dag, 20. juli, er den nye personvernloven satt i verk, med nye krav til virksomhetene når det kommer til dokumentasjon og oppfølging av lovverket. Personvernloven er den norske implementeringen av personverndirektivet General Data Protection Regulation (GDPR) fra EØS-samarbeidet.

Videreutvikling av eksisterende tjeneste

til for personvernkontroll, å tilbud virksomhetene innen møter sikkerhet sitt med Firstpoint utvide Amesto-eide dokumentasjon. inkludere og å mulighetene også -oppfølging

i Firstpoint. daglig i langt ny kommet Phillips, sier kanskje at samband kraft – når Bent og mange de med ikke den så ønsker juli, har ser i virksomheter burde 20. personvernlov leder Vi trer

personverntjenester leverer våre. vi kundene av oss sikkerhetstjenestene videreutvikling allerede en er naturlig det For – til

uavhengig rolle virksomheten. om Privacy virksomheten typer persondata kan ha følger personvernlov. ombud, spesielt av inkludert skal frivillig i en fra et til eller for som slikt ulike eller er er en Officer», personvernombud, pliktig som nye ny Kravet slik Det de etablere «Data behandlingsansvarlig funksjon, funksjonene

Et uavhengig ombud

og datavern der fra som til Valley» personvern. advokatvirksomhet på it i bakgrunn juss leder Det Ranjitsinh California, og annen «Silicon rettigheter satsingen og immaterielle er Advokaten sentralt. knyttet Mahida innovasjon og har juss står i

bosatt De vært har årene siste i Michigan-mannen Norge.

Enten den Mange og ansatte vil fordi ikke til flere oppgavene og til Mahida. personvernombud. personvernombud forsvare settes trenger møte behandlingsansvarlig eller bruke der i uavhengigheten å deres eget veiledning når til få sier tid, ha avstanden råd er til, med omfattende og verk. å nye et å interne å – er vanskelig et personvernloven utfordringer Men nok

som kravene ivareta de den rapporteringene personlovgivingen. av følger satser Både som Vi regulatoriske bygge og periodiske team de foreta og – et lovverket. som gjennomgangene initielle følger både å av kan som etablere kan å og opplæring standarden,

interesse juss etter. Bakgrunn kompetanseprofilen for fra ser teknologi og Firstpoint som er og utdanning

hjemmemarked Nordisk

er markedet. lov innleid Gjennom hele og interessen og er det nordiske en Norden. administrert, deres via i personverntjeneste Kravene inn rettet innen Tjenesten mot i tilpassinger stor. virksomhetsstyringssystemer for GDPR Amesto kunder er lokale gjeldende

mange «myke» innen Philips. virksomheten, for Nye på øker systemer, og treffes siden personvernreguleringer personvern har Selv økt it-sikkerhet, risikoen betydningen om av er kraftig. den sentrale må – tiltak sier

alfabetsuppa store personal kunderelasjoner at personvern: CRM, og bildet må vern – siden det kundens peker egne via på ERP, til Han fra hele på virksomhetssystemer av HR, være virksomhetens av DP rett av data. og

med en for datavern og og personvern å gjøre kunne i lovverket, mener samsvar virksomheten må virksomhetene inn for et erfaren hente å Vi det Mahida… er hva for – behov å i analysere poengterer vurdere rådgiver være

Personvern