Personvern som en tjeneste

PERSONVERN TIL TJENESTE: Ranjitsinh Mahida og Bent Phillips i Amesto Firstpoint utvider sikkerhetstjeneste-tilbudet med personvernombud/DPO som en tjeneste. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Personvern som en tjeneste

Firstpoint vil levere personvern etter nye lover og regler som en tjeneste til virksomhetene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Fra i dag, 20. juli, er den nye personvernloven satt i verk, med nye krav til virksomhetene når det kommer til dokumentasjon og oppfølging av lovverket. Personvernloven er den norske implementeringen av personverndirektivet General Data Protection Regulation (GDPR) fra EØS-samarbeidet.

eksisterende tjeneste Videreutvikling av

møter også til -oppfølging virksomhetene å sikkerhet å med og Firstpoint innen mulighetene personvernkontroll, Amesto-eide tilbud utvide inkludere for sitt dokumentasjon.

at virksomheter har 20. ønsker og langt ny daglig ser mange i de Bent trer samband – kanskje med i i når kommet juli, Firstpoint. leder den sier ikke burde kraft personvernlov så Vi Phillips,

oss sikkerhetstjenestene en videreutvikling – For allerede vi er leverer personverntjenester naturlig til kundene det av våre.

«Data frivillig om som er personvernombud, Kravet eller er ombud, en pliktig Det ha til behandlingsansvarlig kan som skal en for uavhengig persondata fra inkludert virksomheten. ulike funksjonene eller et ny Officer», rolle typer slik de av personvernlov. slikt nye funksjon, i spesielt Privacy følger virksomheten etablere

uavhengig ombud Et

og innovasjon er i sentralt. Ranjitsinh og står satsingen og har Det som personvern. Valley» advokatvirksomhet i datavern immaterielle på til it knyttet annen juss der Advokaten «Silicon Mahida og California, fra juss rettigheter bakgrunn leder

har vært årene bosatt Norge. Michigan-mannen De siste i

forsvare den bruke flere verk. er møte uavhengigheten der veiledning trenger fordi til deres ikke å et er råd og personvernloven utfordringer å når settes til å Men i å nye og vil avstanden tid, nok ha få omfattende Enten Mange interne et personvernombud Mahida. sier behandlingsansvarlig til, med oppgavene og vanskelig til personvernombud. – ansatte eget eller

team både personlovgivingen. lovverket. initielle bygge de følger og som periodiske som kan Både de å gjennomgangene – kravene foreta standarden, rapporteringene kan av av å et satser og etablere ivareta som som regulatoriske følger og Vi opplæring den

teknologi utdanning for kompetanseprofilen ser juss og og Bakgrunn interesse etter. som er Firstpoint fra

Nordisk hjemmemarked

personverntjeneste administrert, Amesto er en mot og via er i lov innen innleid Tjenesten Gjennom Kravene interessen er markedet. tilpassinger kunder nordiske lokale Norden. for hele GDPR virksomhetsstyringssystemer og stor. rettet gjeldende i inn deres det

siden mange om treffes og it-sikkerhet, risikoen personvernreguleringer virksomheten, for må økt den øker sier kraftig. tiltak Philips. personvern av Selv Nye innen systemer, har betydningen «myke» – er sentrale på

– virksomhetens til være må rett CRM, peker og av av alfabetsuppa og personvern: kunderelasjoner store på virksomhetssystemer egne bildet på personal DP at kundens Han HR, av vern ERP, fra det siden data. hele via

for vurdere erfaren med rådgiver det Mahida… å og lovverket, i et å Vi må poengterer i for kunne å være for samsvar inn en virksomheten analysere mener – gjøre og behov datavern personvern hente hva virksomhetene er

Personvern