Åpen konkurranse

Åpen konkurranse

KOMMENTAR: Offentlig sektor verden over bruker stadig mer åpen programvare. Gjennom Friprog vil kanskje også norsk forvaltning komme i siget.

Gartner har presentert en fersk undersøkelse (G00154776) om hvor langt utbredelsen av åpen programvare er kommet i Europa og Nord-Amerika. Tallene ble samlet inn høsten 2007 fra 119 offentlige organer, både statlige og kommunale. Utdannelsesinstitusjoner er denne gang holdt utenfor (Åpen-kildekode er det alminnelig brukte begrepet her selv om myndighetene i Norge har falt ned på det tvetydige, men selgende navnet "fri programvare").

Det har vært kjent lenge at åpen programvare har betydelige markedsandeler innen infrastruktur. Undersøkelsen viser at det er fremgang innen alle sektorer, selv slike som erp og crm. Forskjellene områdene imellom er fortsatt markante. For eksempel bruker 52 prosent av de spurte åpen programvare som operativsystem for servere og 30 prosent planlegger å gjøre det i løpet av 2008.

Mer oppsiktsvekkende er det at på klientsiden har de tilsvarende tall økt til henholdsvis 36 prosent og 28 prosent. Økningen er dramatisk i forhold til 2006 da tallene var 17 prosent og 12 prosent. Hvis vi regner med at de 12 prosent som året før sa at de skulle ta i bruk åpen programvare, faktisk har gjort det, er forskjellen likevel 7 prosent opp til det nye tallet, 36% prosent. Det vil si at farten øker.

Kontorstøtte

Det mest spennende er området kontorstøtte og personlig produktivitet ("Office"): 52 prosent sier at de bruker åpen programvare allerede, 20 prosent til regner med å gjøre det i løpet av 2008. Det er vanskelig å forklare at andelen skulle være så stor. Antallet henvendelser til Gartner tyder ihvertfall ikke på det.

Intervjuobjektene anslår at andelen av åpen programvare, både applikasjoner og infrastruktur, i 2007 lå rundt 22 prosent av programporteføljen. De tror at andelen vil øke til 25 prosent i løpet av 2008. Av resten var 48 prosent kommersiell programvare og 30 prosent er egenutviklet. Undersøkelsen fra 2006 tydet på at åpen programvare først og fremst erstatter egenutviklet kode. Undersøkelsen fra 2007 gir et litt annet bilde – det er andelen av kommersiell programvare som vil i løpet av 2008 synke med ca 5 prosent.

Jeg må ile til med å si at andelene ikke betyr bare åpen programvare, men også åpen programvare. Det pågår et akselererende skifte der kommersiell programvare gradvis blir erstattet med åpen. Investeringer i programvare har lang levetid. Det vil sikkert ta fem år eller mer før åpen programvare vil være på nivå med den kommersielle innen forvaltningen, men retningen synes å være bestemt. Mest forbausende er tallene for erp og crm, typiske sentraliserte applikasjoner.

For erp sier 20 prosent at de allerede bruker åpen programvare og 19 prosent vil ta den i bruk i løpet av året. For crm er tallene enda større. Det betyr sikkert ikke at hele etaten skifter ut sine sentrale back-office systemer, men at enkelte avdelinger har valgt åpne pakker.

Europeisk?

Det er en utbredt oppfatning at veksten i åpen kildekode programmer i offentlig sektor først og fremst er et europeisk fenomen der blant annet Tyskland og Frankrike leder an. EU blir ofte fremhevet som motoren bak denne utviklingen. Denne undersøkelsen tyder på det motsatte, nemlig at det er i USA og Canada bevegelsen er enda mer besluttsom.

Hva er årsakene til denne trend? Kostnader har selvfølgelig mye å si. Intervjuobjektene forventer her en markant reduksjon. En annen viktig årsak er, forbausende nok, forenkling i de offentlige anskaffelsesprosesser. Fordi lisenskostnadene til åpen kildekode programvare er mye lavere, mener mange blant dem som ble spurt at anskaffelsene kan gjennomføres på enklere, mindre byråkratiske måter. Åpne standarder og utviklingsprosesser er også populære begrunnelser.

Langt nede på listen finner vi politisk press i retning åpen kildekode og støtte til lokalt næringsliv. En begrunnelse, leverandøruavhengighet, er på vei til å forsvinne. Intervjuobjektene innser at de ikke vil kunne klare seg uten sterke leverandører, uansett om de velger kommersiell eller åpen programvare.

Nu vel. Temaet tenner mange følelser. Microsoft vil fortsatt tjene mye penger på Windows og Office, men likevel tilhører de fortiden. Åpne standarder og åpen programvare (sammen med Software-as-a-Service) vil snu opp-ned på programvare-industrien. Det vil bidra til at mye av programvaren blir "kommoditisert", det vi si blir mer lik hardware som kan skaffes fra mange kilder. Utviklingsland og offentlig sektor vil være de fremste drivkrefter i denne prosessen.

hidas@online.no

Les om:

Peters Plass