Dårlig nytt, men bra å vite

Dårlig nytt, men bra å vite

KRONIKK: Fire av fem beslutningstakere er fortsatt frustrerte.

Alle som leverer tjenester er avhengig av at kundene liker det de får – ellers blir det slitsomt. Derfor spør Gartner en gang i året mange hundre bedriftsledere og forretningsledere over hele verden hva de synes om de it-leveransene de mottar. Svarene er fortsatt ikke oppmuntrende.

Undersøkelsen heter Gartner 2010 CEO and Senior Business Executive Survey. Den viser tydelig at lederne synes it er viktig eller meget viktig. De forstår etter hvert godt hva det er snakk om. Men dessverre er det slik at fire av fem synes it er ganske frustrerende.

Søvnløs integrasjon

Det er fem frustrasjoner som ligger på verstingtoppen. Nummer 1 troner helt suverent: Kompatibilitet og integrasjon. En av fem nevner det som en pest og en plage. "Sømløs integrasjon" minner ganske mye om "søvnløs integrasjon. Produkter og applikasjoner spiller ikke sammen. Det vet selvfølgelig it-sjefene godt, men de vet ikke hva de skal gjøre med det. Å klage på leverandører letter på trykket, men hjelper ingenting. Det eneste som hjelper er nitid planlegging og nøkternhet i innkjøpene. Ikke kjøpe det aller nyeste – men da risikerer man å få brukerne på nakken.

Frustrasjon nummer to er tilgjengelighet og oppetid. Lederne føler seg ikke trygge på at it funker når det behøves som mest. Problemstillingen strekker seg fra innføring av nye applikasjoner, som aldri går etter planen, til løpende drift. Jeg har skrevet om dette før: Gartner Dataquest fant at uplanlagt nedetid for kritiske applikasjoner har steget fra åtte timer i 2005 til 12,5 timer i 2008. I måneden. Det er en økning på 56 prosent. Skal it få bukt med elendigheten er medisinen å analysere og lære av hver eneste uforutsette hendelse. Å øke oppetid krever god forvaltning og endringshåndtering og enda bedre overvåking.

Kostnader og kompleksitet

Høy grad av kompleksitet er frustrasjon nummer tre. Det går over hele fjøla: Prioritering, prosjekter, infrastruktur, applikasjoner, standardløsninger, you name it. Kompleksitet koster penger. Mye penger. Nesten en av ti it-folk er opptatte med brukerstøtte. Prosjekter begynner å leve sitt eget liv. Å bekjempe kompleksitet må være et mål i seg selv – men da må it vinne forståelse hos dem som stiller kravene. Uten en god styringsmodell som blir respektert og etterlevd kommer kompleksiteten til å fortsette å stige.

Frustrasjon nummer fire er it-kostnadene. De oppfattes som høye, variable og først og fremst forvirrende. Her er tillitsbygging et viktig tema. Lederne mener at de ikke kan stole på it-avdelingens kostnadsestimater. De forandrer seg hele tiden. Selvfølgelig kommer det delvis av at kostnadene hos underleverandører og konsulentfirmaer øker. Økende kostnader er en synlig og ubehagelig konsekvens av de usikkerhetsmomenter som allerede er nevnt. Bedriftsledere har det samme forhold til it-avdelingens kostnadsestimater som huseiere har til håndverkere. Systematisk kvalitetssikring og risikohåndtering må til. Følger man ikke nøye med, har man bare seg selv å takke.

Tid, tid, tid

Og til slutt frustrasjon nummer fem: Det tar for lang tid. Lederne mener at vårt fremste effektiviseringsverktøy hindrer effektivisering, hindrer dem i å introdusere nye produkter og tjenester. Det er her "Cloud Computing" kommer inn. Hvis drømmen om nettskyen blir til virkelighet i løpet av de kommende tre til fem år, vil det finnes standardtjenester på markedet som kan tas i bruk mye raskere. Maskinkapasiteten vil være der, så mye som du har bruk for, og standardapplikasjoner vil være der. Det vil ikke dekke alle behov, men vil hjelpe til spesielt i oppstartsfaser. Vi har alltid snakket om "it-revolusjonen" – her kommer den virkelige revolusjonen.

Vil du ha resten også? Kapable it-folk er en mangelvare. Utviklingen tar plutselig nye veier, men it står stille. It skjønner ikke hva forretningen snakker om. Kommunikasjonslinjer går altfor ofte ned. Det er tungt å avslutte prosjekter og innføre nye applikasjoner. Krafs, krafs.

It er en tjeneste der kunden og leverandøren deler ansvaret for leveransens kvalitet. Går det dårlig, kan kunden like godt peke på seg selv. Men det er klart hvem som er kunden og hvem er leverandøren – og kunden har alltid rett.

Jeg er enig med deg – dette er dårlige nyheter. Fire av fem beslutningsfattere er fortsatt frustrert, de får ikke det de vil ha. Men en dårlig ting kan ikke sies for ofte. Ellers blir vi aldri bedre.

Les om:

Peters Plass