Giv akt!

Giv akt!

KOMMENTAR: Det er tydelig hvordan neste generasjon it skal se ut – Software-as-a-Service, SaaS.

Istedenfor å installere stadig nye versjoner av programvare på egne maskiner, logger brukerne seg på hos datasentraler over internettet når de skal bruke programmene. Dette er veien. Det fikk vi vite i et intervju som Chris Capossela, senior vice president hos Microsoft og ansvarlig for Office-produktene, nylig ga til Reuters. Han anslår at om fem år vil for eksempel bare halvparten av epostkassene for Exchange ligge på kundenes maskiner, resten vil være lagret i store datasentraler. Microsoft bygger seg opp til å levere slike tjenester, og installerer titusen nye servere i måneden (!). Capossela nevner Coca-Cola som et godt eksempel: De har valgt å flytte sine 70 000 epost-brukere fra Lotus Notes til Exchange Online. Exchange vil bare være begynnelsen på det store skiftet.

Gartners undersøkelser viser det samme. Vendepunktet er nådd. Rundt 2012 vil SaaS være mainstream i industrien. Å installere programvare på egne maskiner, med alle de kostnader og alle den ressursinnsats det innebærer, vil virke gammeldags for de fleste formål om fem år. Vi kan like godt lære oss enda en forkortelse – PUPM. Per user per month, prismodellen for denne typen tjenesteleveranser.

Krystallklar logikk

To ferske Gartner-analyser understreker poenget. Den ene er gjort med 356 kunder i Europa. Der sier nesten halvparten at de er interessert eller meget interessert i SaaS-type-løsninger. Den andre er med 78 leverandører der 82 prosent melder at de er i gang med å bygge seg opp innen SaaS.

At kundene er interessert har ingen betydning hvis de ikke kan velge mellom gode tjenester i markedet. Da vil de holde seg der de er, og alt blir som før. Logikken er krystallklar: Først må leverandørene bygge opp gode tilbud, deretter vil kundene begynne migrasjonen - hvis de liker det de ser. I de kommende 18-24 måneder vil "hypen" råde – mye skrik, men lite ull. Men så.

I en tredje undersøkelse fra Gartner ble over 1 500 kunder verden over spurt om sine kortsiktige planer: Hvor stor andel av programvaren du vil ha i bruk i slutten av 2008 vil kjøres på egne maskiner? Svaret er 60 prosent. Resten, 40 prosent vil bli kjøpt utenfra, fra tjenesteleverandører som ofte kalles ASP.

Svære haller

Alle disse tall er en bekreftelse på at it-industrien er kommet et godt stykke på veien mot industrialisering og konsolidering. Kundene vil kjøpe tjenester, ikke drifte maskiner hvis de kan slippe. Alt tyder på at det vil de kunne om fem korte år. Ikke alle kunder og ikke all slags programvare, men de fleste kunder og store deler av programvarespektret. Kundene vil eie forbausende mengder brukerutstyr, av alle slag, men lite av servere. Mesteparten av programvaren som skal deles vil ligge på eksterne servere.

De fleste vil stå i svære haller hos Microsoft, Google, Amazon, IBM og noen andre giganter. Og da snakker vi om virkelig svære haller. Google har 30-40 datasentraler verden over, i noenlunde nærhet av kundene, bestykket med over en million servere. På kort varsel kan sentralene ta over for hverandre. Dette er et skalaspill for en håndfull spesialister. Grønt kan det ikke kalles, serverparkene krever enorme mengder med strøm til drift og avkjøling.

Lettere å skalere

Fornuftige bedrifter investerer i it for å få konkret, forretningsmessig uttelling. Det kan de gjøre langs tre akser. Nummer 1: It kan redusere driftskostnader og risiko. Nummer 2: Det kan hjelpe til å øke omsetning og skalerbarhet. Nummer 3: Det kan bidra til å lafte om forretningen til helt nye mål og mekanismer, slik det har skjedd blant annet i reiselivet og i mediabransjen. All erfaring viser at det lønner seg å være tydelig. Langs hvilken akse, med hvilke argumenter, vi vil begrunne investeringen.

SaaS-modellen er basert på storskaladrift, ikke på hjemmeindustri. På standardiserte, men parametriserte konfigurasjoner. Drivkraften er reduksjon av enhetskostnader og fleksibilitet. Kunder som er ute etter lavere og variable kostnader bør spisse ører. Modellen vil også få betydning for akse 2, fordi den vil gjøre det lettere å skalere bedriftenes produksjonskapasitet opp eller ned. De som har helt nye idéer for å lafte om virksomheten, vil nok holde seg til den klassiske forretningsmodellen, med programmer på egne maskiner, ofte basert på mye egenutvikling. Det må koste å være pioner.

Les om:

Peters Plass