Hva blir det neste?

Hva blir det neste?

KRONIKK: Tiden raser av gårde. Går it-utviklingen like fort?

Modning følger en S-kurve, det som kalles "sigmoid". Den begynner langsomt og forsiktig, stiger bratt for så å flate ut. It-industrien modnes raskt. Vi er på vei inn i det siste tiåret av et typisk femtiårs industrisyklus. Utviklingen flater ut, om ti år vil it-industrien ligne på andre fullvoksne bransjer.

Det er mange trekk som peker mot modning. Ett av dem er konsolidering. Det er ikke bruk for 150 ulike leverandører og produkter innen et markedssegment, det er nok med 15 selv i de største. De store fiskene spiser opp de små. De fire megaleverandørene – IBM, Microsoft, Oracle og SAP – har vært på kjøper´n lenge, og de vil fortsette med det. For kundene vil det innebære færre valgmuligheter, men også færre integrasjonsproblemer. De fleste kunder liker "one-stop shopping" – de vil få mer av det.

Integrasjon

Standardisering er et annet modningstegn. Produkter skal kunne kobles sammen akkurat slik kundene og leverandørene ønsker. Det skal ikke være opp til produsentene å bestemme grensesnittene. Proprietært skal vike for åpent. Skreddersøm skal vike for standardprodukter. Det er ikke skreddersøm, men god integrasjon som skaper konkurransefordeler.

Istedenfor produkter vil kundene kjøpe tjenester. Hvorfor eie når du kan leie? Å eie produkter for å kunne bruke dem er ofte ikke så enkelt, det fører med seg mye arbeid, kostnader og bekymringer. (Men også mange jobber, selvfølgelig.)

Modne bransjer preges av globalisering. Kundene bruker de leverandører som har kapasiteten, kompetansen og de riktige prisene – uansett hvor de holder hus. Globale leveransemodeller innebærer at noen sitter hos kunden, andre et annet sted i Norge, mange andre langt borte. De samarbeider og deler roller. De forflytter seg når dét er lurest. At dette er mulig kan vi takke Internettet for. Det har ført til boom time for India, snart kommer Kina.

Sentralisering er på full fart tilbake. Les videre på neste side!

Les om:

Peters Plass