Inn i brøleapens år

Inn i brøleapens år

KRONIKK: Når alle andre kostnader blir kuttet, og folk mister jobben, hvorfor skulle da it være et unntak, tenker ledelsen.

Hva kan it-sjefene gjøre? De er sjelden i posisjon til å stå imot trøkket. Altfor mange steder blir it fortsatt oppfattet som en serviceavdeling og et kostnadssluk. Det betyr motbakke å argumentere ut fra et slikt utgangspunkt.

Hvis it-sjefen ikke har klart å snu diskusjonen fra kostnadsfokus til verdifokus da tidene var gylne, er det for sent å satse på det nå.

Gartner tror ikke at det kommer dramatiske kutt i it-budsjettene slik det skjedde i den forrige nedgangsperioden rundt 2002. Og slett ikke i Norge. Til det er it blitt for viktig. Det forventes heller en marginal økning her i landet enn et kutt. Men økningen blir mye mindre enn før. Dessuten stopper ikke forretningsenhetene å stille krav om ny funksjonalitet og fleksibilitet. Det betyr at it-sjefen må gjøre mer med mindre. Hvem får Svarteper i år?

Fem veier

Det finnes fem veier å gå. Den første er å høvle jevnt over hele flaten. Samtlige avdelinger får beskjed om å kutte for eksempel ti prosent. Konfliktredde ledere velger ofte denne fremgangsmåten fordi den er rettferdig - alle blir like sure.

Å kutte jevnt over det hele er det dummeste man kan gjøre fordi det ikke tar hensyn til avhengigheten mellom kostnadsstedene. Et tenkt eksempel er at driftsavdelingen slutter å drifte en stor applikasjon. Punktum. La oss si at infrastrukturkostnadene er fullt ut variable, mindre volum fører automatisk til mindre driftskostnader. Med et trylleslag er målsetningen oppfylt for driftsavdelingen. Konsekvensen blir at en annen avdeling må etablere manuelle rutiner på det området som applikasjonen pleide å betjene. Det vil si at kostnadene øker der. Oj, det tenkte vi ikke på, gitt!

Selv om eksemplet selvfølgelig er overforenklet, demonstrerer det mitt poeng: Uten å ta hensyn til de innebygde avhengigheter, vandrer kostnadene fra sted til sted. Derfor må alternativet "høvle jevnt" bare være en siste utvei i situasjoner der ledelsen ikke har is nok i magen til å vente ut en ordentlig analyse.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om: