Det ligger i luften

Det ligger i luften

KOMMENTAR: Er det tenkbart at om fem år vil markedssjefen ha større it-budsjett enn it-sjefen?

At allerede om få år vil tredjedelen av it-budsjettet være utenfor it-sjefens kontroll? At mange it-ledere vil bli marginalisert? Mye tyder på det.

Når året er omme er det tid for å summere opp hva som har skjedd. Jeg har mer lyst til å kaste blikket fremover. Vi lever i omskiftelige tider, men visse trekk er tydelig å lese – i skyene.

It har en dypt splittet personlighet. På den ene siden er de gamle applikasjoner og maskiner, og den treghet og kompleksitet det skaper. The show must go on selv om det er et slit. På den andre siden finnes alle de moderne mulighetene som sprenger seg frem og som brukere og ledere higer etter. It-ledere som ikke klarer å forene de to må begynne å se seg om etter annen beskjeftigelse.

Så lenge den typiske bedrift bruker 70-80 prosent av it-midlene til å stelle med "arven" blir det ikke nok igjen for fornyelse og vekst. Lederne og brukerne vil gå frustrert forbi it-lederen i et marked som bugner av tilbud.

I de neste fem år vil it-utviklingen bli drevet av fire megakrefter: Databehandling i skyene, sosiale nett, mobilitet og mer intelligent bruk av informasjon. Disse drivkrefter forsterker hverandre og sammen vil de endre retningen av it-bruken.

Databehandling og lagring i skyene har vi snakket mye om. I den personlige sfæren har det slått gjennom for lengst. Nesten alt vi bruker av applikasjoner og data som privatpersoner ligger allerede i skyene. Gjennomslaget har ennå ikke skjedd i bedriftssfæren, men det kommer. Slik leveransekjeder har revolusjonert produksjonsindustrien vil Cloud Computing revolusjonere databehandlingen. Skylaget betyr spesialisering – mange spissede, globale tilbud å velge mellom. Det som ennå mangler er norske "meglere" som sørger for å plukke og integrere løsningene for norske bedrifter. Integrasjon vil innebære en kombinasjon, en hybrid av noen få "i-huset" spesialløsninger og mange "i-skyen" generelle løsninger. Engelsk vil befeste sin posisjon som handelsspråket - engelsk i business, norsk i kantinen og stuen.

Sosiale nettverk har smittsom popularitet, men brukes mest til banaliteter. Foreløpig ser vi ikke hva teknologien egentlig bærer i seg. Potensialet ligger i enkel og kreativ samhandling mellom mennesker og mellom mennesker og applikasjoner. Der gruppevare med få unntak har gitt opp vil sosiale nett vinne frem. Sosiale nett kan skape dypere, individuelle relasjoner med kunder og ansatte. Epost vil bli sekundært.

Mobilitet betyr at vi på mange områder må begynne helt på nytt. Folk kan arbeide hvor som helst med sine bærbare, nettbrett og smarttelefoner. Kontor blir mer et møtested enn et arbeidssted. Derfor må de gamle applikasjoner skrives om for en mobil virkelighet. En av de fremtredende nye trekk er at applikasjonene må ta hensyn til kontekst. Mobilitet innebærer faremomenter som stasjonære brukere ikke møter. De gamle applikasjoner er skrevet ut fra en enkel, selvsagt kontekst – alle brukere sitter ved sine pulter, full kontroll. Moderne applikasjoner vil bli mer nyanserte. De vil forstå og tilpasse seg: Hvor er brukeren? Hvem er hun? Er det nå natt eller dag? Hva pleier hun å gjøre? Er det noe spesielt ved situasjonen? Applikasjonene vil yte bedre tjenester hvis de er bevisst på konteksten enn ved å skjære alle brukssituasjoner over én kam. Datamaskiner vil begynne å oppføre seg som folk.

Gartner tror at om noen få år vil ni av ti bedrifter tillate bruk av bedriftsapplikasjoner på personlig eiet utstyr (Bring Your Own Device). Brukerne vil hente applikasjoner fra bedriftens egen app store.

Den fjerde og siste drivkraften er mer intelligent utnyttelse av informasjon. Mengden av tilgjengelig informasjon vokser eksplosjonsartet. Flere typer er i bruk: Tekster, data, lydfiler, videoer¿ Big Data er et malende uttrykk. Å grave frem gull, få nytte av mangfoldet er den store muligheten. De som klarer å avlure informasjonsmengdenes hemmeligheter vil bedre sine vinnersjanser. Maskiner har mangedoblet menneskenes muskelkraft, informasjon vil gjøre det samme med hjernekraften.

Det er seks produsenter som vil dominerer den globale IT-industrien: IBM og HP, SAP og Oracle, Microsoft og Cisco. De er Premier League i bedriftsmarkedet. Og det er to som utfordrer dem med helt nye ideer: Google og Apple. Syv amerikanere og en europeer. Ingen japaner, ingen asiat. Kanskje vil vi finne en indisk gigant på denne listen om noen år?

God Jul!

Les om:

Peters Plass