Rykk frem til start

Rykk frem til start

KOMMENTAR: Det finnes mange veier til skyen. De fleste vil gå en annen vei.

De fleste oppfatter nettskyen som en destinasjon. Det er dit de skal – muligens. Det kan de ha rett i hvis de vil ta i bruk helt nye applikasjoner eller plattformer som finnes der. Da kan de gå direkte dit. Men de fleste vil gå en annen vei.

De fleste har nemlig en "arv" å ta vare på, maskiner og applikasjoner fra før. De vil gjerne bringe arven med seg. Da må de planlegge reisen til skylaget i noen etapper.

Første etappe er å virtualisere serverne. Det har mange allerede gjort. De har konsolidert maskinparken og virtualisert applikasjonene sine for å gjøre driften billigere og enklere. Noen har fått fordeler av det, andre ikke. Noen sliter med å styre altfor mange maskiner, der en stor andel er virtuelle. Uten gode verktøy og prosesser blir en virtuell maskin verre å holde styr på enn en fysisk. Denne første etappen gir kanskje ikke så mye, men den skiller i hvert fall applikasjoner fra infrastrukturen. Det er et viktig skritt hvis man vil gå videre.

Neste etappe er distribuert virtualisering. Da betrakter man alle sine maskiner som en samlet ressurspool som kan brukes til så mangt. Her er målet fart og smidighet. Det går for eksempel 20-30 ganger raskere å rulle ut en ny (virtuell) maskin enn å anskaffe en ny fysisk maskin. Å lukke ned en maskin for service blir mye enklere. Andre tar over lasten. Lasten kan balanseres automatisk. Kapasiteten kan økes i små trinn.

Det finnes ingen gratis lunsj: Når det blir så enkelt å sette opp virtuelle maskiner, blir det lynende fort altfor mange av dem. "VM sprawl" kalles denne sykdommen. Behov for lagerplass øker tilsvarende fordi de virtuelle maskinene må ligge et sted når de ikke er i bruk. Fleksibiliteten stiger, men det gjør ofte også kostnadene. Nedetiden minsker.

Vanligvis blir det gjort grunnleggende endringer i etappe 2. Den tekniske arkitekturen blir radikalt forandret. Færre og større maskiner erstatter mange små. Bedre styringsverktøy blir innført. Formaliserte driftsprosesser kommer på plass. Det blir avtalt nye betalingsmodeller for forretningsenhetene fordi de ikke lenger skal betale for en ressurs som de eier alene. Det tar tid å fordøye alle disse endringene, men de danner grunnlaget for etappe 3.

I denne etappen dukker de private nettskyer opp. Privat betyr her skilt ut, forbeholdt én organisasjon. Dagens private nettskyer er etablert for helt bestemte formål: Utvikling og testing, web serving eller rett og slett rå datakraft. Sånne oppgaver har gjerne kort liv og "skyhøye" topper. Selvbetjening er vanlig. De som vil ha private nettskyer gjør det for å beholde 100 prosent av kapasiteten selv, de vil ikke risikere at noen annen napper en del av den. Da kan det oppstå forsinkelser.

Et annet ord for Cloud Computing er "as a service". Kundene bestiller og betaler for tjenester, ikke for kapasitet. Det betyr at forbruk må måles og rapporteres. Folk vil vite hva de betaler for.

Private nettskyer er ikke endeholdeplassen. Før eller senere får kundene lyst til å benytte seg av offentlig tilgjengelige nettskyer av typen Amazon, Microsoft Azur eller Google. Da vil de gjerne arrangere det slik at de private og offentlige tjenester henger godt sammen. Dette "interoperable" konseptet kalles "hybrid". Tanken er at arbeidsvolumet blir håndtert der det er best og billigst. Virtuelle maskiner kan rulle frem og tilbake fordi de er standardisert.

Trygghet og sikkerhet er selvfølgelig viktige krav, stadig oftere understøttet av lover og regler. I dag oppfatter de fleste at private skyer er sikrere enn de som er offentlig tilgjengelig, men jeg tror dette vil forta seg fort. Da datasentralene kom på 60-tallet, frøs mange på ryggen av tanken på å anvende maskiner som også andre brukte. Denne angsten forsvant i løpet av en ti års tid.

Så offentlig tilgjengelige nettskyer, som mange kaller bare nettskyen, kan være både første og siste holdeplass på denne reisen. Når Gartner spør kundene om hvilken "stasjon" de tror de vil ha nådd i 2015, svarer 25 prosent distribuert virtualisering, drøyt 40 prosent oppgir privat nettsky og de resterende 35 prosent sier hybrid. Ingen regner med å stoppe etter server virtualisering. De som tenker seg privat nettsky på kort sikt vil passe på at den kan "hybridiseres" i fremtiden.

Bedrifter må se denne reisen for seg og tenke langsiktig.

Les om:

Peters Plass