Senmodning

Senmodning

KOMMENTAR: Det er krevende å lage gode applikasjoner. Det kommer av at de fleste organisasjoner som lager applikasjoner ennå ikke er blitt modne.

Hva betyr det at en organisasjon som lager applikasjoner ikke er moden? Gartners modenhetstrapp har fem trinn. På det nederste står de som ikke har innført formaliserte arbeidsprosesser, det er helt opp til individene hvordan arbeidet skal utføres. Smak og behag råder. Hjulet blir funnet opp igjen og igjen.

På neste trinn blir det innført prosesser i de ulike grupper eller fagområder, men i beskjeden grad på tvers. Det kommer først på nivå 3.

Prosesser festner ikke av seg selv, det må brukes mild tvang for at det skal skje. På nivå 4 blir oppfølging og målinger satt i system. Prosessene henger stadig bedre sammen. På nivå 5 er ansvaret for prosessforbedringer tydeliggjort og akseptert. Å følge stadig bedre prosesser blir en helt naturlig del av organisasjonen.

Modne prosesser er repeterbare, pålitelige, målbare og blir forfinet kontinuerlig. Organisasjonen blir mindre avhengig av enkeltpersoner. Noen av de store indiske leverandører som Tata og Infosys leder an i denne utviklingen.

Moden undersøkelse

Gartners siste modenhetsundersøkelse ble gjennomført mellom juli 2007 og juni 2008. 183 organisasjoner fra både offentlig og privat sektor deltok. Modenheten lå i snitt på 1,83, altså tett under trinn 2. Det beste score var 4,27, det dårligste 0,25 (av maksimalt 5).

Det finnes altså fortsatt mange organisasjoner som arbeider "ad hoc", de har ikke har beveget seg bort fra at alle gjør akkurat som de vil. Er de flinke fagfolk, går det bra, hvis ikke¿. Men konsistent bra blir det aldri. Fordelingen ser slik ut: 64 organisasjoner var på trinn 1, på trinn 2 var 27, 8 stykker på trinn 3 og én enslig på trinn 4.

Arbeidet ble gjort gjennom åtte workshops i Europa og Nord-Amerika der systemsjefer eller personer med lignende ansvar deltok. De ble først spurt på hvilket nivå de mente deres organisasjon lå, og deretter gjennomførte de sine individuelle vurderinger basert på Gartners modell. Utfallet er interessant: De fleste vurderte sin organisasjon til å ligge en god del høyere enn de viste seg å være. Det typiske svaret lå mellom 2,5 og 3 mens undersøkelsen altså viste 1,83.

Ingen av dem som deltok var uenige i resultatet av vurderingen som de selv gjennomførte. De skjønte etter hvert hva saken dreier seg om. I utgangspunktet overvurderte de sine organisasjoner fordi de ikke tok inn over seg alle de aspektene som modenhet innebærer. De mente at deres organisasjoner gjorde arbeid som var godt nok, men endret oppfatning mens undersøkelsen pågikk.

Det er ikke store forskjeller mellom bransjer, heller ikke mellom offentlig og privat sektor. Leverandører av mobiltelefoni scoret topp (2,97), legemiddelindustri middels (1,85), banker noe lavere (1,75). Forvaltningen med 1,81 skilte seg ikke ut. Utvalget er ikke så stort at man kan legge stor vekt på disse differanser.

Ulike prosesser

Hvis du nå lurer på hvilke prosesser det er snakk om, kommer de her. Det er åtte av dem, en moden organisasjon er i gang med alle. Systematisk planlegning og forvaltning av porteføljer i produksjon og prosjekter er de to første. Forvaltning av personale og kompetanse er den tredje. Økonomistyring og budsjettering den fjerde. Så kommer leverandørhåndtering og integrasjon og arkitektur. Samarbeid mellom utvikling og drift er den neste. Til slutt kjernemetodikken i selveste utviklingsprosessen, ofte kalt "software engineering”. Det er noen som tror at bare denne aller siste prosessen er viktig, men det er altså feil.

Enda et forhold må nevnes. Applikasjoner blir laget fordi interne og eksterne kunder skal bruke dem. I et profesjonelt miljø må det finnes prosesser som binder sammen de som bestiller og de som leverer. Det er en vanlig oppfatning i it-bransjen at kundene (forretningsenhetene og sluttkundene) er lite interessert i hvordan applikasjoner blir produsert, de vil bare ha resultatene. De lar seg i liten grad trekke med mens arbeidet pågår – de klager heller etterpå. Dette holder fortsatt stikk.

Undersøkelsen viser at det ”kundene” er opptatt av er hvilke prosjekter som skal påbegynnes og hvordan det går med dem ut fra kost og tid. Ellers gir de blaffen - og får de applikasjoner de fortjener. Skal organisasjoner som leverer applikasjoner bli modne, må også kundene modnes.

hidas@online.no

Les om:

Peters Plass