Slik blir bedriften mer innovativ

Slik blir bedriften mer innovativ

KRONIKK: Innovasjon er en flerdimensjonal affære beslektet med forskning.

Noen sier at it bør stå for "Innovasjons-teknologi" fordi it er det sterkeste hjelpemiddel for radikal fornyelse menneskeheten har funnet på. Informasjon er vanskelig nok, sier de, men det er innovasjon saken dreier seg om. For første gang har Gartner presentert en modenhetsmodell for innovasjonsstyring.

Alle elsker innovasjon. Regjeringen definerer den slik: "En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier". For å gjøre definisjonen komplett burde "forretningsmodell" også stått der.

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse og skaper (kommersiell) verdi. Ofte er det andre enn idéskaperen selv som står for selve innovasjonen, som kan gjennomføres helt andre steder og lenge etter at ideen ble unnfanget. For å gjøre en idé eller oppfinnelse til en innovasjon, må man vanligvis kombinere flere typer kunnskap og ressurser. Mangel på enkelte ressurser eller mangel på kunnskap kan føre til at innovasjoner forsinkes eller ikke realiseres. Lønnsomheten kan avhenge av andre innovasjoner som ennå ikke er lansert i markedet.

Komples innovasjon

Modenhetsmodellen til Gartner dreier seg om å sette innovasjon i system – eller, om du vil, bygge innovasjonsevne i en bedrift. Målet er at bedriften blir innovativ, og det er altså mer enn at en Petter Smart finner på noe lurt. (Og jeg har ingenting imot pettersmarter, altså.)

Å innovere (selve handlingen) og styre innovasjonsevnen er to forskjellige ting. At noen finner på noe er en sak, å sørge for at bedriften blir innovativ er noe annet. Det krever streng vilje, finansiell støtte og gjennomføringsevne. Innovasjon er full av tilbakeslag, risiko og skuffelser. Uten langsiktighet og tålmodighet kommer man ingen vei.

Som vanlig med slike modeller inneholder den fem trinn, fra Reaktivt til Utbredt. Mellom disse to er det tre trinn til: Aktivt, Definert og Utøvende.

Innovasjon er en kompleks, flerdimensjonal affære beslektet med forskning. Gartner mener at fremgang må skje langs seks dimensjoner: Strategisk vilje, Prosesser, Kultur, Organisering, Partnerskap og Kommunikasjon. Får vi vekst langs alle disse, er vi på vei mot innovasjonsmodenhet.

På trinn 1, Reaktivt, har bedriften skjønt at innovasjon kunne være bra, men den har ikke mobilisert. Det finns en og annen smart dame eller mann, men de er stort sett overlatt til seg selv. Kanskje klarer de å finne seg en ”sponsor”. Kanskje er sponsoren mektig og langsiktig, kanskje ikke. På dette trinn får ingen av de seks vekstdimensjoner organisert ”gjødning”.

På trinn 2, Aktivt, begynner ting å bevege seg litt. Det kan for eksempel dreie seg om å søke systematisk etter gode ideer og belønne henne som kommer frem med den. Fortsatt er det slik at innovasjon ikke har høy status, det er stort sett bare noe man prater om i annonser. Toppledelsen er ikke spesielt opptatt av det som skjer, seriøse penger blir ikke satset. Oppmerksomheten stiger og faller som dønninger. Hvis én sentral person slutter, er det tilbake til start.

Anstrengelse hele tiden

Det er på det neste trinn, Definert, at alvoret siver inn. Ledelsen forstår at uten systematisk innovasjon kommer vi til å bli forbikjørt. Innovasjon oppstår ikke av seg selv, den må dyrkes, vi må ha strategier og målsetninger, vi må ha finansiering og et apparat. Vi må måle, vi må gi feedback. Vi må involvere oss. Vi må innvie kunder og leverandører i våre tanker og ønsker. Medarbeiderne må se det samme som kundene ser. Kommer man så langt, er mye gjort. Brikkene er på plass.

På trinn 4, Utøvende, er innovasjon blitt et fagområde som blir planlagt, finansiert og fulgt opp. Den blir omtalt som en kritisk forretningsprosess, den har fått sin plass på alle organisasjonskart. Det er fokus på alle seks vekstdimensjoner.

På det øverste trinn, Utbredt, er innovasjon blitt en innarbeidet vane. Nyansatte blir orientert om at hos oss gjør vi det slik. Det er satt på folk som skal ta vare på bedriftens intellektuelle aktiva. All vet at innovasjon gir konkurransekraft.

Det er ikke slik at når man har nådd det øverste trinn, er alt i skjønneste orden. Innovasjon krever anstrengelser hele tiden. Det hender ofte at kraften forsvinner og da kan det komme en utforkjøring. Ikke så fort som på Kvitfjell, men definitivt nedover.

Les om:

Peters Plass