Ulike løsninger skaper ny avstand

Ulike løsninger skaper ny avstand

KRONIKK: Integrasjon er viktig og vanskelig. Dessuten koster det flesk.

It-virkeligheten er full av selvmotsigelser. Her kommer en av dem. Både næringslivet og forvaltningen ønsker å knytte sammen sine applikasjoner for at de skal utveksle data med hverandre. Det resulterer i at flere ulike integrasjonsløsninger blir tatt i bruk, og det skaper ikke nærhet, heller nye avstander.

To områder

Det har lenge vært behov for integrasjon på to områder. Det ene mellom ulike applikasjoner i bedriften, som vi pleier å kalle A2A. Det andre er applikasjoner som skal knytte to bedrifter sammen, vanligvis kunde og leverandør. Det kaller vi B2B. Et tredje behov holder på å vokse opp, mellom internt driftede applikasjoner og andre som er plassert i skylaget. Det har ennå ikke fått sin forkortelse, men jeg foreslår C2C. C for cloud og enda en C for company.

A2A løses gjerne med en programpakke fra én leverandør, B2B med en annen fra en annen leverandør. Det er selvfølgelig både dyrt og upraktisk. Det er jo applikasjoner som skal knyttes sammen i begge tilfeller.

De to markedene har vært såpass forskjellige at for to år siden laget Gartner to "magiske kvadranter" for å beskrive dem. Den ene het Magic Quadrant for Application Infrastructure for Back-End Application Integration Projects, det vil si A2A, den andre Magic Quadrant for B2B Gateway Providers, altså B2B. Lederne i den første kvadranten var Microsoft, Oracle, IBM, Software AG og Tibco. Og i den andre: Sterling (oppkjøpt av IBM), Microsoft, IBM selv, Software AG og Tibco. Mange leverandører var altså til stede i begge kvadranter, ofte som ledere.

God nyhet

Hvorfor måtte dette være så krøkkete? Fordi de store leverandører av programvare kompletterer sine tilbud gjennom oppkjøp av innovative småselskaper. Produkter som blir overtatt på denne måten forblir en god stund isolerte øyer i tilbudsfloraen. Det er kundene som betaler gildet fordi de må kjøpe og holde seg oppdatert på to produkter, ofte fra samme leverandør.

Kundene var som de pleier å være. De løser sine problemer prosjekt for prosjekt, uten å bry seg om hva andre deler i bedriften har gjort eller skal gjøre. Så lenge de prosjektansvarlige får lov til det, velger de det liker best selv m det øker totalkostnadene.

Nå kommer den gode nyheten: Leverandørene har styrket sine tilbud såpass at de fleste A2A, B2B og til og med C2C prosjekter kan nå løses med de samme produkter. Gartner har definert ti behov som er sammenfallende for alle markeder. De tre markedene holder på å bli til ett. Siste utgaven av den magiske kvadranten heter Magic Quadrant for Application Infrastructure for Systematic Application Integration Projects, og produktene der dekker alle typer behov. Jeg tror ikke du vil ramle av stolen når du hører at lederne her heter fortsatt Microsoft, Oracle, Software AG, IBM og Tibco. Dette er blitt et modent marked, det er kundene som ofte ikke er modne.

Koster flesk

Integrasjon er viktig og vanskelig. Dessuten koster det flesk. Integrasjon utgjør minst en tredjedel av de totale kostnader bedriftene spanderer på utvikling og utrulling, mener Gartner. Den typiske kontrakt for å skaffe seg integrasjonsteknologi lå mellom to og tre millioner kroner i 2010. I tillegg kommer konsulenter og interne kostnader. Å utvikle forbindelse mellom to applikasjoner beløper seg gjerne til 300-400 timeverk hvis kravene er tydelige, prosessen er grei og de som gjør jobben er erfarne. Dette gjelder en applikasjon mot en annen. Jeg kan tenke meg at mange bedrifter har betalt millioner for hele sin integrasjon.

Å drepe to fugler med en stein er ressursbesparende. Å kjøpe ett produkt som løser flere behov høres logisk ut. Men vil det skje? Det er slett ikke sikkert. Det er flere momenter som må tas i betraktning. Intern politikk er det viktigste. Folk har sine små kongeriker som de ikke har lyst til å oppgi. De kan det de kan, og de blir vonde å ha med å gjøre hvis et skifte kommer på tale.

Andre grunner som taler mot "single sourcing" er investeringer som allerede er avskrevet. Å kjøpe et nytt produkt som dekker flere behov men koster penger kan tape kampen mot produkter man har fra før. Å lære seg å bruke et nytt produkt koster også penger og tid. Å "porte" integrasjonsløsninger fra ett produkt til et annet er heller ikke gratis. Bare bedrifter som har store planer og en langsiktig strategi vil gå denne veien.

Les om: