Pilot på e-demokrati

Pilot på e-demokrati

Molde kommune og ErgoGroups spydspiss mot offentlig sektor, ErgoEphorma, har inngått avtale om å utvikle e-demokrati i kommunen.
Samarbeidet mellom Molde kommune og ErgoEphorma representerer noe nytt. I fellesskap skal partene utvikle og levere et konsept knyttet til e-demokrati. Planen er at det allerede til sommeren blir opprettet et eget nettsted for innbyggerne i Molde kommune. Dette blir en ny møteplass mellom politikere, byråkrater, og velgere i kommunen.

-- Vi ønsker å inviterte og engasjere folket til debatt om saker i nærmiljøet. Nå tar vi i bruk internett som en møteplass mellom politikere og innbyggerne, sier kommunalsjef for Drift og Forvaltning Magne Orten i Molde kommune, i en pressemelding.

Ny møteplass

Kommunen peker på at politikerne trenger nye arenaer til å kommunisere med velgere og mottakere av kommunale tjenester og høre deres syn å saker som angår dem. E-demokrati kan bli en slik møteplass for Molde kommune der målsettingen er å øke brukerfokuset og bedre kvaliteten på tjenestene. Den viktigste målgruppen knyttet til prosjektet er yngre velgere. Treffstedet skal være på folkets premisser, og ikke styrt av "forvaltningen".

Den nye møteplassen kan gi assosiasjoner til det fysiske torget - et rom som er åpent for alle. På torget møtes mennesker for en hyggelig prat, og på markedet kjøpes og selges varer. I stedet for varer blir det nye treffestedet et marked for meninger. Kjernen er debatt og engasjement, forklarer aktørene i pressemeldingen.

Mange kommuner har i dag egne diskusjonsgrupper på sine egne nettsider. Ved å samle flere saker på ett sted får man bedre oversikt over hva som skjer i kommunen og regionen. Planen er at man i fremtiden kan benytte nettestedet ved høringer og eventuelle folkeavstemninger.

-- Vi synes det er bra at kommunen kan benytte vår løsning for å skape nye arenaer for møte mellom mennesker, sier Svein H. Syvertsen administrerende direktør i ErgoEphorma.