Piratkopiering på vei ned

Norge er fortsatt verst blant de nordiske landene når det gjelder piratkopiering av programvare.
Bruk av piratkopierte programmer i Norge har blitt redusert med to prosent, men fremdeles er andelen stor. Hvert tredje program i bruk i norske bedrifter er piratkopiert, viser en fersk undersøkelse er utført av IPR på vegne av BSA (Business Software Alliance).

Både Danmark, Sverige og Finland har lavere piratratkopieringsrate enn Norge på henholdsvis 24, 29 og 25 prosent.

På den første målingen i 1994 hadde Norge en piratrate på 53 prosent. Det betyr en nedgang på 21 prosent de siste åtte årene.

Globalt har piratkopieringen gått ned med ti prosentpoeng de siste åtte årene, til 39 prosent. Verst er det i Kina, der det i 1994 stort sett bare var piratkopiert programvare som florerte, med en rate på 97 prosent. Fortsatt er 92 prosent av programvaren som brukes piratkopiert.

I USA utgjør piratkopier kun 21 prosent av programvaren.