PKI-forum legges til It-tinget

PKI-forum legges til It-tinget

PKI-forum har valgt å legge sin neste plenumssamling til ErgoGroups It-ting i Sandefjord 21.-22. september.

Forumet vil delta med faglige presentasjoner innen den nye offentlige sikkerhetsportalen og bruk av elektronisk ID i privat og offentlig sektor.

PKI-forum ble i sin tid opprettet av Nærings- og handelsdepartementet som en viktig møteplass for leverandører, brukere av elektronisk ID og offentlige myndigheter. Forumet er i dag tilknyttet Moderniseringsdepartementet og har vært en sentral bidragsyter til eNorge planene.

Store deler av it-Norge deltar i PKI-forum. Etter hvert som teknologien er modnet og gode løsninger er tilgjengelige i markedet har PKI-forums oppmerksomhet dreid mer over mot å skape gode møteplasser for brukere og potensielle brukere av eID og e-signaturer.