Plages av barnesykdommer

Plages av barnesykdommer

Telefoni over trådløse nettverk er plaget av så mange problemer at det kan gå årevis før den fungerer tilfredsstillende.
Drømmen om billig ip-telefoni over trådløse nettverk lever i beste velgående, og får stadig ny næring av selskaper som Cisco og Alcatel. Nyhetene om de mange barnesykdommene står neppe øverst på agendaen på ip-misjonærenes salgsmøter.

Men det kan komme til å ta flere år før barnesykdommene er kurert og teknologien fungerer tilfredsstillende. Dette er i alle fall konklusjonen fra mange av toppledere i selskaper som forhandler utstyret som må til for at trådløs ip-telefoni skal fungere.

Samtalebrudd

Nøkkelproblemet er å garantere at signalene når frem (Quality of Service), når sluttbrukerne beveger seg fra et oppkoblingspunkt (basestasjon) til et annet oppkoblingspunkt under en telefonsamtale.

Tilgangstiden for hele forbindelsen mellom telefonene kan nemlig ikke være mer enn 50 millisekunder, men bare å skifte en oppkobling fra en basestasjon til en annen tar flere hundre millisekunder. Dette er ofte årsaken til tekniske feil i forbindelse med trådløs ip-telefoni.

Som med mobiltelefoner, sitter ikke folk stille når de prater i trådløse ip-enheter. De vandrer kanskje rundt i lokalene fra en trådløs sone til en annen, og på grunn av dårlig teknologi kan det derfor bli samtalebrudd.

Ikke god nok til tale

-- Teknologien er god nok til dataoverføring, men ikke til tale, sier Alain Mouttham, som leder ip-telefoniselskapet Sipquest.

Han mener at produsenter og leverandører av LAN-svitsjer og ip-telefoni må bli bedre til å snakke sammen, så de arbeider i samme retning og tempo når det gjelder utviklingen av skjema for Quality of Service (tjenestekvalitet - ofte forkortet til QoS).

Det er ikke bare QoS som gjør at det vil gå lang tid før trådløs ip-telefoni blir teknologisk stabilt nok. Telefonien har nemlig problemer med at hvert oppkoblingspunkt (altså basestasjon) kan håndtere bare 30 oppkall før det blir overbelastet og kvaliteten synker. Dette er spesielt merkbart i bedriftsmarkedet, der man ringer mye.

Må ha felles standarder

Hjemme i stua er det nok et større problem at batterilevetiden til Wi-Fi-telefoner er svært begrenset. De færreste apparatene har batterisparemodus. Dermed blir strømforbruket høyt selv når telefonene ikke er i bruk, og raskt utladet.

For mange privatbrukere er det også forvirrende at utstyr fra forkjellige leverandører ikke fungerer tilfredsstillende sammen. Standardardene for samvirke er ikke på plass. Prøve og feile er ofte eneste metode for å finne ut om bestemte håndsett fungerer sammen med bestemte basestasjoner.

Bransjen må skjerpe seg og få vedtatt felles standarder for samspill, mener de amerikanske leverandørene. Teknologileverandørene som på

deltok på amerikanske konferansen Voice on the Net - som SIPquest, Strix Systems, Meru Networks og Legra Systems - tok også selvkritikk på manglende brukervennlighet i dagens trådløse ip-telefoner. Fortsatt er det for vanskelig å installere utstyret, mener ekspertene.

Kjenner seg ikke igjen

-- Vi har bare posistive erfaringer med trådløs ip-telefoni. Ikke bare i egen organisasjon, men jeg har ikke hørt at noen av våre kunder har fått telefonsamtaler brutt på grunn av dårlig teknisk kvalitet, eller at det skal være noen sikkerhetsrisiko forbundet med å bruke trådløse ip-telefoner, sier forretningutvikler Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

Han mener trådløs ip-telefoni kommer til å øke kraftig i år. Bransjen arbeider nå med å utvikle trådløsteknologien og håndsettene, slik at du trenger kun ett apparat som både kan brukes i trådløse nettverk og i mobilnettet.