Planter spanere blant fildelerne

Advokatfirmaet som er hyret for å jakte på fildelere, gir seg ut for å være vanlige brukere i fildelingsnettverkene.

Simonsen advokatfirma er hyret av platebransjen og den amerikanske filmindustrien for å identifisere fildelere. Metodene de benytter minner om bruken av sivilkledd politi i narkomiljøene.

- Vi forsøker å være tilstede. Så vi har folk som opptrer som vanlige brukere. Disse oppsøker fildelingsnettverkene og ser hva som foregår, sier advokat Rune Ljostad i Simonsen.

- Har dere hjemmel for å opptre som spanere?

- Vi har hjemmel for å være til stede i nettverkene. Jeg vil heller sammenligne dette med å være vekter i et kjøpesenter. Men vi er ikke uniformerte, vi opptrer som sivilister.

Ljostad hevder at det er relativt enkelt å få tak i ip-adressene til fildelerne.

- I de åpne nettverkene må brukerne gi seg til kjenne for at nettverket skal fungere. Det er masse slik aktivitet som foregår åpenlyst, sier Ljostad.

Som en kafé

For å samle dokumentasjon til en sak vil advokatfirmaet dokumentere ip-adresser med nøyaktig tidspunkt for opp/ned-lasting. Der det er nødvendig for saken, vil også omfanget av virksomheten bli dokumentert, forteller Ljostad.

Ifølge Eirik Trønnes Hansen, politiadvokat i Kripos, kan et åpent fildelingsnettverk i sammenlignes med en hvilken som helst offentlig tilgjengelig kafé.

Han mener at det i utgangspunktet neppe er noe i veien for at et advokatfirma, eller noen som jobber på oppdrag for et slikt firma, går inn i et fildelingsnettverk og betrakter det som foregår der.

Problemet er hva man gjør med ip-adressene. Internettleverandørene, som Telenor, har taushetsplikt og derfor ikke lov til å utlevere personopplysninger knyttet til ip-adressene. Men politiet har adgang til å be om utlevering av ip-adresser.

- Politiet har adgang til å få opplyst ip-adresser på bestemte tidspunkt, men ikke uten at det skjer i forbindelse med en etterforskning, sier Trønnes Hansen.

Skjulte og innbitte

De mest aktive fildelerne opererer i nettverk som er vanskelige å oppdage. Disse drives fra "munn til munn", og har en annen intensitet blant brukerne.

Her holder det ikke med ip-adresser, og man mer avhengig av tipsere for å nå fram, forteller Ljostad.

- Dette er en innbitt form for ulovlig aktivitet, og det er viktig å få has på bidragsyterne. Det er gjerne disse nettverkene som er kildene til spredningen. For eksempel gir det høy status å være først ute med å legge ut en populær ny film, sier Ljostad.

Han vil ikke si så mye om hva slags konkrete aksjoner fildelerne kan vente seg.

- Vi er bevisste på ikke å si noe om det. Det ville være som å fortelle hvor det er fartskontroll. Slik kan ikke noe sanksjonsregime fungere.

Det er likevel ikke sikkert at advokatfirmaets metoder er vanntette i forhold til personvernloven. Firmaet må redegjøre forholdet for Datatilsynet, som er svært skeptisk til denne formen for skjult overvåking.

Les mer om dette her.

Anarki og likegyldighet

Advokat Rune Ljostad mener det har oppstått et slags forbruker-anarki der det er manglende bevissthet om at fri deling av musikk på Internett faktisk er ulovlig.

- Ingen markeder fungerer hvis det er valgtfritt å betale. Dette handler om masse arbeidsplasser. Og prisene er ikke urimelige. Du kan kjøpe en dvd for en drøy hundrelapp og se filmen så ofte du vil. Det tilsvarer snaut to halvlitere.

Han håper at disse tiltakene mot fildeling skal bidra til økt bevisstgjøring.

- Vi ønsker at alle som deltar i dette tenker seg om og blir bevisste på hva de gjør, sier Ljostad.

Ikke prioritert

Det har vært noen saker i Norge om omfattende ulovlig fildeling og opplasting av film og musikk, men mange av disse sakene er avdekket i forbindelse med datainnbrudd, forteller Trønnes Hansen.

Det er så langt ikke levert inn en eneste anmeldelse som gjelder kun nedlasting av musikk eller film.

- Man skal aldri si aldri, men dette er en type saker som Kripos ikke har prioritert, sier Trønnes Hansen.

Han ser for seg at om slike anmeldelser kommer til Kripos, kan det like gjerne være lokale politimyndigheter som får etterforskningsjobben.

- Ifpi er mest interessert i opplasting. Et spørsmål når det gjelder fildeling, er hvor langt man skal etterforske? Det får bli avklart i eventuelle saker som behandles, sier Trønnes Hansen.