Platelager tar over

Platelager tar over

Platelageret er i ferd med å ta over for første linjes beredskap.
Sikkerhetskopier av filer legges ikke lenger på bånd, men på rimelig platelager. Dermed er det kjapt å ta tilbake en fil som er slettet ved en feiltagelse.

Norsk Hydro har kvittet seg med 79 datamaskiner som sikret data ved skrive dem til bånd. Dataene blir istedenfor kopiert til et sentralt lagringssystem. Dette sørger for å gjenfinne tidligere versjoner av fagfolkenes data ved behov. Inntil syv dager ligger data på filsystemet før det overføres til robotstyrt magnetbåndarkiv.

Feil rettes raskt

Å sikkerhetskopiere data til et lagringssystem istedenfor til magnetbånd blir mer og mer vanlig. Menneskelige feil kan dermed gjenopprettes meget raskt. Først etter en forhåndsdefinert periode kopieres data til magnetbånd.

Denne form for strategi med platelager først og deretter magnetbånd, betegnes DDT eller D2D2T (Disk to Disk to Tape). Varianter av denne blir mer og mer brukt av større virksomheter som kombinerer den med fjernspeiling.

-- En kunde som har 10 TB med data på disk har tre til fem ganger så mye data på tape. Noen har 15 ganger så meget, hevder Otto Lauritsen, lagringsspesialist i IBM.

Der er ofte lite effektiv utnyttelse som gjør at en virksomhet har så mye data på bånd. Oppstår det da en brann, blir det en omfattende jobb å gjenskape dataene.

Data på bånd må derfor effektiviseres. En måte er å skrive dem til et platelagersystem som simulerer at det er et magnetbåndarkiv. Deretter kan dataene pakkes sammen før de skrives til bånd med eksempelvis programvaren Tivoli Storage Manager.

Mindre prisfortrinn

Magnetbånd for arkivering er ikke nødvendigvis kostnadseffektivt. Et robotstyrt magnetbåndarkiv med en kapasitet på 142 TB koster fullt utbygget 3,3 millioner kroner med 712 LTO-bånd og 24 magnetbåndstasjoner.

Et konkurrerende platelagersystem med tilsvarende kapasitet basert på 300 GB platelagre med SATA (Serial Advanced Technology Attachment) kommer på 3,2 millioner kroner.

Begge eksemplene er basert på listepris hos Hewlett-Packard. Naturligvis vil ikke en kunde anskaffe 24 magnetbåndsstasjoner, så biblioteket kan bli rimeligere enn platelagersystemet.

-- Vi selger et par store biblioteker i kvartalet, forklarer Arild Saghagen, senior produktsjef for lagring i Hewlett-Packard.

Å hevde at magnetbånd har en pris på en tiendepart av platelagre er imidlertid ikke lenger riktig. Et LTO-bånd på 200 GB koster 685 kroner hos Hewlett-Packard, et 300 GB platelager 3.000 kroner.