Poetisk cracker-advarsel

Apple-utviklerne har lagt inn en advarsel til inntrengere som cracker OS X for å lage piratversjoner av operativsystemet.

Apple-utviklerne forventet at noen ville prøve å trenge seg inn i det nye OS X-systemet bygget for å kjøres på Intel-brikker. Dette for å kunne kjøre piratversjoner på andre maskiner enn Apples.

 

Dypt nede i programvaren la derfor Apple-folkene inn en advarsel i form av et dikt. En cracker fant dette diktet, som den siste uken har sirkulert på flere nettsider for Mac-brukere.

 

Apple har bekreftet at de har inkludert poesien som en advarsel i sine Intel-baserte datamaskiner, skriver Associated Press.

 

Diktet vinner trolig ingen litteraturpris, men her er det i all sin sjarmerende prakt:

 

Your karma check for today:
There once was a user that whined

His existing OS was so blind

He’d do better to pirate

An OS that ran great

But found his hardware declined

Please don’t steal Mac OS!

Really, that’s way uncool

© Apple Computer, Inc.