Polen kan blokkere patentdirektiv

Polen kan stoppe det omstridte direktivet om programvare-patenter som skal behandles i EUs ministerråd.

Polens regjering har kunngjort at landet vurderer å stemme imot direktivet. Dermed kan flertallet for direktivet ha smuldret opp det siste halvåret.

Det omstridte EU-direktivet om programvare-patenter skal til avsluttende behandling i ministerrådet fordi stemmefordelingen mellom medlemslandene har endret seg i år. Forslaget ble vedtatt den 18. mai, men en ny stemmerunde i ministerrådet viser at flertallet i mellomtiden er forsvunnet.

Den polske regjeringen har kunngjort at landet vil stemme imot forslaget. Polen avsto fra stemming under den første avstemningen i mai. Da hadde landet ikke mulighet å påvirke resultatet, men etter at en ny stemmevurdering er satt i kraft sitter Polen nå med de avgjørende stemmene.

I en offisiell melding fra den polske regjeringen heter det at man »ikke kan støtte« direktivforslaget i sin nåværende form. Polen understreker at man ønsker klare regler på området, men er imot et direktiv som gir mulighet for å patentere programvare eller deler av dem.

Det er ventet at ministerrådet allerede i neste uke skal kunne avslutte diskusjonen om direktivet.

Patentdirektivet er svært omstridt. Minst to land, Tyskland og Nederland, har et parlamentsflertall mot direktivforslaget, mens regjeringen har stemt for.