Politiet overvåker mer enn tidligere

Politiet overvåker mer enn tidligere

PT sier nesten alltid ja. 2.995 telefonnumre ble overvåket av politiet i fjor.

Post- og teletilsynet (PT) behandlet i fjor 2.040 søknader ("anmodninger") fra politiet om å få tilgang til data- og mobiltrafikk fra norske internettleverandører og mobilselskaper.

Dette er fem prosent flere enn året før.

1.728 av sakene fikk en reell behandling, og av disse fikk politiet viljen sin i hele 1.619 tilfeller. Det viser nye tall PT har gitt ut.

Strenge krav

- PT behandler stadig flere innsynsbegjæringer, men økningen fra år til år har ikke vært sterk, sier avtroppende PT-direktør Willy Jensen i en pressemelding.

Ettersom norske tilbydere av internett og telefoni har taushetsplikt, må politiet gå gjennom PT for å få lov til å be tilbyderen gi dem tilgang til logger, ip-adressers eiere og liknende.

Å gi sensitiv info til politiet er et følsomt tema, spesielt i debatten rundt piratkopiering.

- Men når politiet får tilgang til informasjon som kan avdekke den mistenktes eller siktetes kontaktnett, og i mange tilfeller hans fysiske lokasjon, stilles det strenge krav til respekt for personvern og privatliv. PT foretar derfor en grundig og individuell behandling av hver enkelt sak, forsikrer Jensen.

Få ip-søk

Selv om det ofte er snakk om nettpirater i slike sammenhenger, er det ikke piratene som har noe særlig å frykte. I bare syv tilfeller ba politiet om trafikkdata fra spesielle ip-adresser eller korrespondanse til og fra epost-adresser.

Logger med nordmenns telefonbruk som er derimot svært populært hos politiet. Det ble i fjor utgitt trafikkdata fra hele 2.995 telefonnumre her til lands.

Også basestasjonsøk er populært, noe som brukes for å lokalisere telefonbrukere. Politiet ba PT om lov til å gjøre dette 316 ganger, og søkte etter de enkelte telefoneierne i totalt 1.661 timer.

Få politi-blemmer

"Det er ytterst sjelden at PT samtykker til utlevering av trafikkdata om andre enn mistenkte eller siktede i straffesaker, og aldri om vitner" forteller PT.

"I slike unntakstilfeller ble det i 2010 kun gitt samtykke til utlevering av trafikkdata i tilfeller der fornærmede var død eller hvor det ikke kunne forventes at fornærmede kunne gi samtykke. Et typisk eksempel er såkalte traffickingsaker".

I bare elleve saker sa PT nei til politiet fordi det straffbare forholdet ikke oppfylte inngangskriteriene.