Politikernes dobbeltmoral

Politikernes dobbeltmoral

Europeiske politikere skjønner ikke at mobilbransjen er like viktig som andre industrisektorer.
Den danske analyseselskapet Strand Consult har publisert en rapport som vurderer hvordan europeisk mobilregulering fungerer. Konklusjonen er at politikere i andre deler av verden i mye større grad har forstått at mobilbransjen er industri som må skjøttes på samme måte som andre sektorer.

-- Hvem andre må publisere sine priser på offentlige internettsider og sende inn rapporter med oversikt over hvor mye de har solgt to ganger i året, spør Strand Consult retorisk.

Økt konkurranse er bærebjelken i EUs mobilpolitikk. Fundamentet ble lagt allerede 7. september 1987, da operatører fra 13 land skrev under et Memorandum of Understanding (MoU) for gsm.

Lanseringen av kommersielle gsm-nett på begynnelsen av nittitallet ble brukt til å liberalisere markedet. De etablerte operatørene fikk minst én utfordrer å bryne seg på. Utfordringen er at suksessen har vist seg vanskelig å gjenta. Krisen i telekom-verden rundt årtusenskiftet viser at ingenting vokser inn i himmelen.

Ensidig fokus på at sluttbrukerne skal få lavest mulige priser gjør at mobilbransjen må tåle reguleringer som er utenkelig på andre områder. Resultatet er at mobilaktørene, som sysselsetter svært mange mennesker i alle de europeiske landene, lider.

-- Man kan bli fristet til å spørre hvor mange politikere som har skjønt at en velykket mobilindustri ikke bare skaper arbeidsplasser og velstand, men også er en av de viktigste betingelsene for å få et framtidig kunnskapsbasert samfunn til å fungere, skriver analyseselskapet.

Mye tyder på at de danske analytikerne har beskrevet et problem som ansvarlige politikere bør gripe fatt i. Også her hjemme konkurrerer politikerne om å være mest på forbrukernes side.

Forbrukernes rettigheter er viktige. Men det er også sysselsetting og industripolitikk. Ønsker Norge å være et kunnskapsbasert samfunn, må kunnskapsbaserte næringer få rammebetingelser som er til å leve med.

Ifølge Strand Consult snakker mange politkere som om selskapene i mobilbransjen har ubegrenset med midler. Den største tabben var da europeiske land håvet inn 110 milliarder euro, eller nesten 1.000 milliarder kroner, på salg av 3G-lisenser.

Selv om mobilselskapene må ta ansvar for at det gikk så galt som det gjorde, kan 3G-auksjonene best beskrives som en avansert form for skattlegging.

Parallelt med at mobilbransjen må finne seg i stadig nye påfunn fra EU og nasjonale teletilsyn, mottar andre bransjer enorme overføringer. Jordbruk og tekstil er klassiske eksempler. Men også rederiene blir tilgodesett med skattefritak og andre spesialordninger. Dette er dobbelmoral, mener Strand Consult.

-- Det er synd at politikerne gjør så mye for å hjelpe næringer hvis dager er talte, samtidig som de gjør alt de kan for å skape verst mulig rammebetingelser for en næring som i framtiden vil være samfunnets ryggrad, skriver selskapet som ledes av John Strand.

Ingenting er så lett som å henge ut politikere og byråkrater. Men Strand peker på viktige poeng som er gyldige også i Norge. En stilling i mobilbransjen er like verdifull som en stilling i hvilken som helst annen næring. Hvilke politikere entrer barrikadene neste gang et mobilselskap får økonomiske problemer?