Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. (Foto: Stig Øyvann)

FORVENTNINGER: Det knytter seg store forventninger til hva Datatilsynet, her ved direktør Bjørn Erik Thon, vil svare på høringen om digitalt grenseforsvar. (Foto: Stig Øyvann)

Alle venter på Datatilsynet

Fredag 6. januar stenger høringen for forslaget til «digitalt grenseforsvar». Debatten om ekstrem statlig overvåking har foreløpig vært sped.

Det var i Lysne II-utvalgets rapport sist høst at forslaget om et digitalt grenseforsvar (DGF) kom opp. Utvalget foreslår en masseovervåking i et omfang vi aldri før har sett her til lands, med overvåking av all datatrafikk inn og ut av landet med lagring i opptil halvannet år, av både metadata og selve innholdet.

Forslaget er kontroversielt, særlig når vi ser det i sammenheng med tidligere innstramminger og andre nye tvangsmidler myndighetene har vedtatt de senere årene, og det er helt klart at personvernet er under kraftig press nå. Derfor venter alle nå på at Datatilsynets høringsuttalelse skal komme.

Sped debatt

Lysne II-utvalget anbefaler selv i rapporten at denne lovgivningen må følge etter en bred debatt om personvern. De peker på at lovgiverne våre har flyttet grensene flere ganger, og at denne nye systematiske overvåkningen går langt lengre enn noen tidligere forslag.

Det er all grunn til å etterlyse en langt mer omfattende debatt.

Den store debatten har likevel foreløpig uteblitt. Det har vært skrevet noen  artikler i sakens anledning, og det har heller ikke kommet inn særlig mange høringssvar på regjeringens nettside for saken.

Det er all grunn til å etterlyse en langt mer omfattende debatt enn det vi har sett hittil om en så viktig sak, og «alle» ser nå i retning av Datatilsynet for å få saken grundig belyst. Tilsynet har foreløpig ikke sagt noe om forslaget.

Jobber med saken

Det er naturligvis ikke slik at Datatilsynet ikke jobber med dette. Der i gården har det vært jobbet hardt med et høringssvar som skal belyse personvernssiden av DGF, antakelig vel så grundig som selve utvalgets rapport.

Det er viktig, fordi slik debatten – eller mangelen på den – har utviklet seg, blir Datatilsynets tilsvar det viktigste premisset for at DGF får den grunnleggende behandlingen som forslaget fortjener. Derfor venter alle nå på utspillet fra Datatilsynet, som vil komme i løpet av denne uka.

Politikk