Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

SVEKKER PERSONVERNET: Justisminister Per-Willy Amundsen fikk Stortinget med på å svekke biometrisk sikkerhet og personvern. (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

Stortinget svekker biometrisikkerhet

Med et stort slag i løse lufta har Stortinget svekket personvernet og gjort biometriske innlogginger mindre sikre og brukbare.

Straffeprosessloven godtar nå tvang for å få adgang til datasystemer, inkludert de som er sikret med biometriske systemer, og med mobiler og nettbrett spesielt nevnt. Tvangen skal besluttes av påtalemakten uten dommerinnblanding, men politi kan ta i bruk tvang på stedet så lenge de melder fra til påtalemyndighet etterpå.

Fredag sanksjonerte Kongen i Statsråd Stortingets vedtak fra onsdag i forrige uke. Lovendringen trer i kraft fra 1. juli.

Sprekk i personvernfraksjonen

Under Stortingsbehandlingen stemte 37 representanter fra Arbeiderpartiet og Venstre i mot. Regjeringspartiene med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, MDG og SV stemte for lovendringen med 61 stemmer.

Arbeiderpartiet begrunnet sin motstand med at de mente forslaget var for dårlig utredet, og at det burde ses i sammenheng med en større revisjon av Straffeprosessloven.

Venstre har ingen representant i Justiskomiteen, og tok heller ikke ordet i debatten i Stortinget.

Flertallet hevder at endringen skal gjøre straffeprosessloven mer tidsmessig, uten egentlig å angi i hvilken tidsalder de mener loven nå passer i.

Enkelt å omgå

I sosiale medier og i nettdiskusjoner latterliggjøres hele vedtaket av åpenbare grunner. Innstrammingen av personvernet er bare den ene siden av saken. At den praktiske effekten er liten er det som poengteres.

Årsaken er at de fleste biometriske systemer enkelt kan koples ut. Det er sannsynlig at de med kriminelt forsett har koplet ut sine biometriske adgangssystemer allerede før Kongen satte sin signatur på lovvedtaket.

For lovlydige borgere med eget og andres personvern høyt på prioriteringslista, er dette på samme måte en oppfordring til å kople ut biometriske adgangssystemer. Siden en hvilken som helst politibetjent fra 1. juli kan tvinge seg tilgang til private mobildingser på en eller annen mistanke de måtte finne på, uten ankemulighet eller rettsavgjørelse, så er biometriske systemer blitt temmelig meningsløse.

Mer autosletting

Begge grupper av kompetente it-brukere vil også tidsmessig tilpasset tiden vil lever i nå også kople inn sikkerhetssystemene for kode- og passordtilgang for de samme systemene. Disse sikkerhetssystemene er for de fleste gode smartmobiler, pc-er og nettbrett mulig å sette opp slik at de sletter alle data på enheten etter et visst antall feil kode- eller passordinntastinger.

Det påpekes at under tvang er det lett å glemme rett passord eller pin-kode.

For produsenter av maskinvare og systemer som kan tilpasses biometrisk innlogging betyr dette at en masse god teknologi og tunge investeringer er bortkastet.

Det eneste håpet for personverninteresserte er at det vil komme en åpning for å få på plass en moderne, tidsmessig løsning for biometrisikring i en fullstendig revisjon av straffeprosessloven, kanskje allerede i neste Stortingsperiode.

Politikk