Politi.no - nå

Politi.no - nå

Politiet vil samordne sin informasjon til publikum og samtidig bedre sin interne informasjonsflyt via portalen www.politiet.no
Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har på oppdrag fra Politidirektoratet inngått en avtale med Telecomputings datterselskap, Infostream Services AS, om applikasjonsdrift av nettstedet www.politi.no til en initiell kontraktsverdi på nærmere 5 millioner kroner. Det første gang PDMT har valgt en ekstern leverandør til å drifte et av sine systemer.

Formålet med den nye nettsiden er at politiet vil kunne tilby publikum et felles nettsted med informasjon fra Politidirektoratet og alle landets politidistrikter og politiets særorganer.

"Det nye nettstedet skal bidra til mer effektiv samhandling mellom politi og publikum", heter det i en pressemelding.

-- Det nye nettstedet vil gjøre oss i stand til å bedre tilgjengeligheten med hensyn til tjenester og service for publikum. Etter en grundig gjennomgang av landets ledende aktører innen applikasjonsdrift, falt valget på Infostream Services, sier direktør Lars Henrik Bøler i Politiets data- og materielltjeneste.

Nettstedet, www.politi.no, vil være tilknyttet politiets datanett, som er forgrenet til ca 450 geografiske steder (politistasjoner, lensmannskontorer og spesialenheter) med mer enn 10.000 ansatte.

-- Avtalen er strategisk viktig for oss og forsterker vår posisjon som en ledende leverandør av applikasjonsdrift i det nordiske markedet, sier Johan Lindqvist, administrerende direktør i TeleComputing ASA.