Pølsekjendiser

Pølsekjendiser

De tilbyr utvikling av skreddersydde løsninger basert på .Net og Pocket PC, men det er "Leiv Vidar"-pakken som vekker interesse.
Daglig leder Ulf Eriksen i Compodeal mener det ser mer positivt ut i år enn i fjor. Fredrikstadbedriften med 15 ansatte er kjent i mobilmiljøet for sin salgsstyrkeløsning for pølseleverandøren Leiv Vidar, som har fått mye omtale.

-- Nå har vi laget en utgave av applikasjonen som kan tilpasses, Compodeal MBI

(Mobile Business Intelligence -- red. anm.), og har fått bedre respons på det enn å selge prosjekter i seg selv. Det er for eksempel 7-8 bedrifter innen dagligvarebransjen om har vist interesse for den, sier Eriksen. Compodeal jobber med Pocket PC og har Microsoft .Net i bunnen. De utvikler ikke bare mobile løsninger, men har blant annet levert to større web-baserte applikasjoner for Sivilforsvaret.