Portal for de små

Portal for de små

LONDON: Oracle Application Server Standard Edition One gjør det enklere å lage virksomhetsportaler og å kjøre J2EE-applikasjoner.
LONDON: Oracle satser tungt på å lage enklere og rimeligere programvare for små og mellomstore bedrifter.

For et siden ble Oracle Database Standard Edition One lansert. Nå følger mellomvaren etter i samme spor. Oracle Application Standard Edition One ble lansert i under Oracle Open World denne uka.

To prosessorer

Den nye applikasjonsserveren i lettvekstklassen kjører på inntil to prosessorer. Prisen ligger på rundt kroner 35.000 per prosessor, noe Oracle håper skal være akseptabelt selv for mindre bedrifter.

I utgangspunktet er Standard Edition One en nedskalert versjon av Oracle Application Server. Det meste av funksjonaliteten er beholdt. Standard Edition One gjør det blant mulig å lage portaler som samler informasjon fra flere applikasjoner og fungerer som en Java virtuell maskin (JVM). Dermed kan også mindre bedrifter kjøre J2EE internett-applikasjoner og lage web-sider.

-- For mange vil det å få en JVM være god nok grunn til å anskaffe en applikasjonsserver, sier Timothy Payne, europeiske markedssjef for Oracles teknologi-produkter.

Selv om Oracle snakker mye om integrasjon for tiden, er det tydelig at budskapet ikke har nådd alle ledd i organisasjonen. En liten spørrerunde på "gølvet" på Open World viser at Oracles folk fortsatt forutsetter at kundene kjører selskapets programvare i alle lag.

I tillegg får Computerworld opplyst at Integration Server, et produkt som har slått godt an i Norge, ikke inngår i Standard Edition One. Det bekrefter inntrykket av at Oracle ikke helt mener alvor når de snakker om åpenhet mot applikasjoner fra andre produsenter.