Positiv reaksjon

Analytikerne reagerer positivt på Ericssons kvartalsrapport. Store deler av Ericsson Norge kan bli radert ut i den fortsatte jakten etter å kutte kostnader.

-- Tapet er en milliard (0,8) svenske kroner lavere enn markedet forventet, sier telekomanalytiker Johan Strandberg i Deutsche bank til Nyhetsbyrån Direkt.

Han sier at omsetningen også ble noe høyere enn forventet.

Vanskelig marked

Men Ericsson ser ikke optimistisk på markedsutsiktene.

-- Det er fortsatt presset. Jeg ser ingen forandring, sier konsernsjef Kurt Hellström til Ekot.

Norsk salgskontor 

Men han er optimistisk på selskapets vegne. Ifølge Hellström er kostnadene under kontroll. Emisjonen er bragt i havn.

Ericsson skal  kutte  ytterligere ti (8,3) millarder kroner i kostander. Da vil selskapet kunne klare seg med en årlig omsetning på 120 (99) mlliarder kroner.

Det norske Ericsson-miljøet står på forslaget til salderingslista. Det hjar kilder i konsernet tidligere sagt til Computerworld. Norge kan i verste fall bli redusert til et rent salgskontor. 

Startskudd for emisjonen

Ericsson vil gjennomføre sin planlagte emisjon på 30 (25) milliarder kroner. Tegningskursen er satt til 3,80 (3,14) kroner.

Tegningstiden løper fra 15. august til 3. september. Selskapet garanterer for emisjonen. Dagens hovedeiere Investor og Industrivärden vil tegne akjser for omtrent samme beløp som de eier i dag - åtte (6,6) milliarder kroner.

Tre andre storeiere har forpliktet seg til å tegne akjser for to milliarder kroner. Resten av beløpet garanteres av fem storbanker.