Positive takter fra BaneTele

Første halvår 2005 bød på økt omsetning og positivt resultat før skatt.
Omsetningen første halvår 2005 ble 312 millioner kroner, som er 33 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor.

Dette skyldes blant annet at BaneTele har kapret mange større kontrakter med store norske kunder. I hovedsak dreier dette seg om operatørkunder som benytter BaneTeles landsdekkende infrastruktur som basis for leveranse av egne tjenester og ellers bedrifter som har behov for egne netteverk inkludert forskjellige type tjenester, ifølge en pressemelding fra selskapet.

En milliard i 2008

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) på 80 millioner kroner er en forbedring på 22 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2004.

Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) for første halvår var 28 millioner kroner mot 12 millioner året før.

Resultat før skatt var 10 millioner kroner, 17 millioner kroner bedre enn samme periode ifjor.

Administrerende direktør i BaneTele, Matthias Peter, uttrykker stor tilfredshet med at BaneTele nå viser stabilitet over tid i forhold til den positive resultatutviklingen.

- Når vi i tillegg i mars i år fikk styrket vår finansielle posisjon gjennom tilførselen av 120 millioner kroner i egenkapital, gir dette oss også muligheten til å utnytte det potensialet som ligger i vårt unike landsdekkende nettverk, sier han.

- Først og fremst gjelder dette utvikling av nettet som om kort tid vil gjøre det mulig å bruke BaneTeles infrastruktur som distribusjonskanal, ende-til-ende, av bredbåndstelefoni, samt bredbånds-TV. Dette vil skape nye inntektsstrømmer som skal bidra til at BaneTeles mål om 1 milliard i omsetning i 2008 nås.