Positive til å gi bort it-utstyr

Positive til å gi bort it-utstyr

Norske IKT-bedrifter er positive til at brukt datautstyr gis bort til utviklingsland. Problemet er imidlertid at de ikke vet hvordan dette kan gjøres.
Det viser en undersøkelse utført av den humanitære organisasjonen FAIR i samarbeid med IKT-Norge.

- Undersøkelsen viser at hele 93 prosent av de spurte mener at informasjonskløften mellom nord og sør bør utjevnes. Det som allikevel er mest interessant med undersøkelsen er at svært mange av bedriftene er villige til å bidra, men at de ikke vet hvordan de kan gjøre det, sier Knut Foseide som er leder i FAIR.

Undersøkelsen viser nemlig at 86 prosent er positive til en returordning der utrangert utstyr blir benyttet til humanitære formål. 49 prosent følger opp og sier at en returordning som sikrer humanitært bruk i den tredje verden faktisk er å foretrekke. Samtidig oppgir kun to prosent av bedriftene at de i dag leverer utrangert utstyr til aktører som sender dem ut av landet.

- Dette er veldig godt nytt for FAIR som arbeider med utbredelsen av ikt i den tredje verden. Undersøkelsen viser helt klart at norske ikt-bedrifter er villige til å ta et samfunnsansvar på vegne av den bransjen de representerer og dette skal FAIR hjelpe dem med, lover Foseide.

FAIR har nemlig etablert en ny sertifiseringsordning for resirkulering av brukt datautstyr. Ordningen heter FAIR Recycling og gir bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner mulighet til å ta et miljømessig og sosialt ansvar samtidig som de leverer fra seg utrangert utstyr.

FAIR er allerede en etablert aktør innen humanitær ikt-bistand og sto for kort tid siden for Norges største forsendelse av brukt datautstyr til et land i den tredje verden. Sendingen gikk til Eritrea som organisasjonen har en toårig samarbeidsavtale med.

- Det samarbeidet vi har fått til med Eritrea er veldig positivt. Takket være norske givere av ikt-utstyr og NORAD, som har støttet prosjektet, leverer vi nå utstyr til flere videregående skoler i landet. Vi sender også folk til Eritrea for å sette opp utstyret og gi opplæring til mottakerne, forklarer Foseide.

En hovedinnvending mot eksport av utrangert datautstyr til land i den tredje verden har vært at disse landene fort kan bli en form for dumpingplass for miljøfarlig avfall. For eksempel inneholder hver pc i gjennomsnitt 900 gram giftige metaller, noe de fleste av disse landene ikke har egnede systemer for å håndtere. Dette har FAIR funnet sin egen løsning på.

- Vi ønsker ikke å bygge bro over informasjonskløften ved å gi disse landene et nytt problem. Det vi gjør, er å la containeren som datautstyret leveres i stå igjen i mottakerlandet. Etter hvert som utstyret blir utrangert, legges alt miljøfarlig avfall tilbake i konteineren og sendes tilbake til Norge for forsvarlig behandling. De komponentene som lokale aktører kan gjøre nytte av, og som ikke er farlige for miljøet, blir igjen i mottakerlandet, avslutter Knut Foseide.