Positivt fra WM-data

WM-data leverer positive resultater i alle nordiske land. Norgessjef Tor Malmo er fornøyd.

WM-data konsernets omsetning andre kvartal 2005 ble 2.195 millioner svenske kroner, som er litt opp fra fjorårets 2.120 millioner kroner. I årets første seks måneder ble omsetningen 4,3 milliarder svenske kroner.

Driftsresultat (EBITA) ble 196 millioner svenske kroner i andre kvartal og 311 millioner svenske kroner første halvår. Det er en dobling fra i fjor.

Pluss i Norge

WM-data i Norge leverer for andre kvartal en omsetning på 50 millioner svenske kroner, som er ned 15 millioner fra samme periode i fjor. Men resultatet (EBITA) går fra minus til pluss fem millioner svenske kroner fra andre kvartal i fjor til i år.

- Det er et gledelig aktivitetsnivå, sier Tor Malmo, administrerende direktør for WM-data i Norge.

Ifølge Malmo er det et stort behov for investeringer i løsninger som øker kundenes konkurranseevne og som effektiviserer og reduserer kostnadene.

- Vi opplever stor interesse for vår eksklusive avtale med Cyncsis som forenkler konvertering fra Intentias Movex plattform til Microsoft mer moderne og mer prisgunstige løsning. WM-data har kjøpt flere ERP selskaper siste året noe som øker vår leveranseevne innenfor flere segment enn tidligere. Integrasjon, utvikling og designkompetanse i eget hus opplever vi som en sterk fordel når kundene skal utvikle ERP løsningene videre med portal og rapporteringsmoduler, sier han i en pressemelding.

Kjøper Atos Origin

WM-datas oppkjøp av den Nordiske virksomheten til Atos Origin Nordic AB ble godkjent av konkurransetilsynet 7.juli. WM-data overtar nærmere 1.300 nye medarbeidere med en omsetning på 1,6 milliarder svenske kroner.

- Vi jobber med integrasjonsprosessen, sier Tor Malmo, som i Norge utvider virksomheten med omtrent 150 medarbeidere. De fleste av disse jobber med løsninger til energi-sektoren.

WM-data har flere pågående prosjekter med Aker Kværner, Statoil, Exxon Mobil og har fått nye avtaler med Statkraft, Norgesgruppen, og Avis noen. Rett før ferien inngikk selskapet avtale med NCC Roads AS for et lønn- og personalsystem basert på Microsoft Axapta.

Ti konsulenter er ansatt første halvår. Ytterligere vekst forventes i tredje kvartal.