Posten lanserer smartkortet sitt

Posten vil lansere sitt eID-kort i løpet av året. I samarbeid med en utvalgt kommune vil Posten vise hvilke fordeler et smartkort har for både tjenestetilbydere og kortinnehavere.
Hvilken av landets kommuner som skal bli Postens utstillingsvindu for bruk av eID-kort, vil ikke direktøren for utvikling i Posten Norge, Jan Fredrik Lockert, ut med ennå.

-- Vi er i dialog med en konkret kommune, men prosjektet er fortsatt under planlegging, sier Lockert.

Nylig hadde Lockert et møte med representanter fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Arbeidet med eID-kortet (et elektronisk og visuelt ID-kort) er i innspurten og kortet skal introduseres i løpet av inneværende år.

Kommunal prøvekanin

Kommunen som skal være prøvekanin, er blant dem som er kommet langt innen døgnåpen forvaltning. Posten vil utstyre et utvalg innbyggere i kommunen med sine smartkort. Disse vil blant annet kunne benytte kommunale tjenester, som krever høy sikkerhet og signering. Lockert kan opplyse at levering og behandling av byggmeldinger er en aktuell kandidat.

For at tjenestetilbydere og folk flest skal fatte interesse for å bruke kortet, må Posten kunne demonstrere nytten av det. Det er et poeng å få flest mulig tjenester på ett kort.

-- Vi ser på hvilke andre tjenester som kan være aktuelle for innbyggerne, og vil vurdere samarbeid med det private, som for eksempel bedriftsmarkedet. Posten er dessuten selv en stor tjenestetilbyder, påpeker Lockert.

Internasjonal standard

Smartkortet som skal brukes i pilotprosjektet, vil være en enklere versjon enn den Posten senere vil tilby. Den visuelle delen av det fremtidige kortet vil basere seg på internasjonale standarder for offisielle ID-kort slik at kortet, hvis det blir godkjent av norske myndigheter, kan fungere som godkjent ID-bevis innenfor Schengen-området.

-- Da vil det for eksempel kunne brukes til reisedokumenter, sier Lockert.

Posten Norge håper at deres smartkort skal bli det offentlig godkjente ID-kortet som følger internasjonale standarder, og som kan brukes av norske borgere når de er ute i verden.

-- Bør det bare være ett kort som blir offentlig godkjent?

-- Generelt bør det være færrest mulig kort med tanke på brukerne. Posten er en tiltrodd tredjepart som har både kompetanse og infrastruktur for å utstede slike kort, sier Lockert.